Kernfusie centraal in nieuwe masteropleiding

Kernfusie is een van de belangrijkste bronnen voor het oplossen van het energieprobleem. Energie uit kernfusie is schoon, veilig en onbeperkt. Dit is toekomstmuziek, want elektriciteitscentrales die op kernfusie lopen bestaan nog niet. De technologie hiervoor is zo complex dat het nog wel even kan duren voor er fusie-stroom uit het stopcontact komt.

De ontwikkeling is wel al in volle gang en daarvoor zijn gespecialiseerde, hoogopgeleide ingenieurs nodig. Belangstellende studenten kunnen terecht op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), waar onlangs de masteropleiding Science and Technology of Nuclear Fusion van start is gegaan.

Het studieprogramma van deze tweejarige masteropleiding is interdisciplinair: het brengt technische natuurkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek bij elkaar.

De ontwikkeling van kernfusie gebeurt in wereldwijde samenwerking en zelfs tijdens de studie werken de studenten al in internationale onderzoeksteams mee, in veel gevallen in een groot researchcentrum in het buitenland.
De opleiding beoogt breed geschoolde ingenieurs af te leveren die zich thuis voelen in een internationale, multidisciplinaire wereld, getraind zijn projectmatig en doelgericht te werken en een goede kijk hebben op sociaaleconomische aspecten van hun werk. Met deze eigenschappen kwalificeren de ‘fusion masters’ zich voor een carrière in de ontwikkeling van kernfusie en ook in de hightech-industrie.

De eerste lichting studenten is in september van dit jaar gestart. Studenten kiezen voor deze studie vanwege de wetenschappelijke en technologische uitdagingen, het lange-termijn doel schone energie, de multidisciplinaire en de internationale samenwerking.
"Deze master is de meest complete en enige specifiek voor dit doel ontwikkelde opleiding. Wel is het in enkele Europese landen mogelijk een opleiding met als specialisatie kernfusie te volgen, maar die opleidingen gaan minder diep dan die van ons", aldus prof. Niek Lopes Cardozo, hoogleraar kernfusie aan de TU/e. Hij vervolgt: "Goed om te weten is dat de TU/e tevens coördinator is van het European Fusion Education Network FuseNet."

Kernfusie en Differ

Met de Fusion-master wil de TU/e studenten uit de hele wereld aantrekken. De inzet op kernfusie is onderdeel van de profilering van de universiteit. Energie is een van de drie ‘strategic areas’ van de universiteit. Hierbij hoort ook de komst van het FOM-instituut Differ (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) naar de campus van de TU/e in 2015. Differ is het zwaartepunt van het Nederlandse onderzoek op het gebied van kernfusie. Tevens is de TU/e partner in het Iter-NL consortium, waarin het met TNO, FOM, NRG en bedrijven samenwerkt om de Nederlandse deelname in het Iter-project gestalte te geven.

Kernfusie en Iter

Kernfusie is het proces waarbij twee lichte kernen samensmelten en een zwaardere kern vormen. Bij dit proces komt veel energie vrij. Dit is het proces dat de sterren en het heelal van energie voorziet. Kernfusie dus als veilige, schone en onuitputtelijke energiebron. In het Zuid-Franse Cadarache wordt een grote testcentrale gebouwd: Iter. Dit is de grootste wetenschappelijke samenwerking ter wereld, met deelname van China, India, Japan, Rusland, Zuid-Korea en de EU. De reactor, die zo’n 15 miljard euro kost, zal rond 2020 worden opgeleverd. Iter gaat als fusiereactor 10 keer meer energie opleveren dan erin gaat: zo’n 500 megawatt en dat is vergelijkbaar met een middelgrote ‘gewone’ elektriciteitscentrale.