Kan een microprocessor worden ingezet in een categorie-1-schakeling?

Mag een microprocessor niet toegepast worden in een veiligheidsfunctie? Waarom niet? Hoe doen fabrikanten van veiligheids-PLC’s dat dan?

In hoofdstuk 6.2.4 van de norm EN-ISO 13849-1:2015 wordt onder NOTE 1 vermeld dat een standaard PLC, microprocessor en applicatie-specifiek IC, niet gezien kan worden als een ‘well-tried component’ binnen categorie 1. Ook voor de categorieën 2 t/m 4 wordt onder hoofdstuk 6.2.5 t/m 6.2.7 verwezen naar hoofdstuk 6.2.4. m.b.t. ‘Well-tried safety principles’. Betekent dit dat een standaardmicroprocessor dan niet toegepast kan worden binnen een veiligheidsfunctie? Hoe is dan te verklaren dat bijvoorbeeld fabrikanten van veiligheids-PLC’s wel oplossingen leveren, die ook gebaseerd zijn op microprocessoren en dat de EN-ISO 13849-1:2015 zelf eisen stelt aan embedded software (afgekort SRESW)?

Antwoord

Het toepassen van alleen de norm EN-ISO 13849-1:2015 voor een complex systeem, zoals een microcontroller is niet aan te raden. De reden hiervoor is gegeven in tabel D.21 uit norm EN-ISO 13849-2, waarin staat dat er geen enkele fout in een microcontroller kan worden uitgesloten. Met andere woorden een microprocessor alleen, kan en mag nooit in een veiligheidsfunctie toegepast worden, omdat de veiligheid hiermee niet kan worden gegarandeerd. Leveranciers van veiligheids-PLC’s (F-PLC) hebben daarom ook altijd redundantie in zowel software als ook hardware in de F-PLC ingebouwd. De norm EN-ISO 13849-1:2015 biedt de mogelijkheid om t/m PLd zelf middels hard- en software een printplaat met veiligheidslogica te ontwerpen. Dit is een van de grote verschillen tussen de PL-norm (EN-ISO 13849) en de SIL-norm (EN-IEC 62061). De SIL-norm EN-IEC 62061:2021 verwijst een fabrikant die met embedded software aan de slag wil naar de moedernorm EN-IEC 61508 deel 2 en deel 3.
N.B.: De EN-ISO 13849-1 geeft ook bepaalde eisen en verwijst eveneens naar EN 61508 maar is minder expliciet. Het toepassen van een microcontroller in EN-ISO 13849-1 is niet uitgesloten. De eis die echter aan de programmatuur en het programmeren worden gesteld evenals aan het aansluiten lijkt eenvoudig, maar is dat zeker niet. Ook in de voorbeelden die in de toelichtingen staan vermeld (BIA-rapport) vereisen meer kennis dan de eenvoudige afbeeldingen doen vermoeden.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *