Joystick in je hoofd, Arduino-compatibele jurken – en bestaat de vrije wil?

Een jaarlijks terugkerend FHI-evenement is het trendsettende en spraakmakende seminar Tomorrow’s Electronics. Sprekers uit de wetenschap en de industrie geven daar een blik op de ontwikkelingen die op niet al te lange termijn in producten op de markt verschijnen. Bovendien presenteren de nieuwste jonge starters hun business-cases. Dat alles is natuurlijk voer voor technologen, investeerders, trendwatchers en iedereen die wil weten wat de toekomst op elektronicagebied gaat brengen.

Als ‘opwarmer’ hier alvast een greep uit het aanbod voor de vooruitstrevende technicus:

Intelligente joystick in je hoofd

Interfacing tussen het brein en de computer staat sterk in de belangstelling bij computerwetenschappers en vooral bij degenen die zich bezighouden met mens-machine-interactie. Zij zoeken naar manieren om hersenactiviteit te gebruiken om computers te bedienen. Anton Nijholt bespreekt de mogelijkheden om entertainment-toepassingen op deze manier te bedienen, door één of meer gebruikers tegelijk.

Anton Nijholt, Universiteit Twente

Supercomputer om menselijke hersenen na te bootsen

Met een supercomputer wil het Human Brain Project de drie grote hoofdpijndossiers binnen de neurowetenschappen oplossen: hoe de neurale netwerken van ons brein in elkaar zitten, hoe ons geheugen werkt, en – last but not least – of er een neurale basis van ons bewustzijn bestaat. Buiten de neurowereld is dit gebrek aan wetenschappelijke kennis vooral te merken aan de eeuwige discussie tussen biologen en psychologen over het verlengde van bewustzijn: of de vrije wil bestaat, en of hersenonderzoek het bestaan hiervan wel of niet zou kunnen aantonen.

Paul Tiesinga, Radboud Universiteit

Supercomputer voor grootste telescoop ter wereld

IBM en Astron bouwen samen een exa-schaal computer die de data moet gaan verzamelen van het Square Kilometre Array (SKA). Dat is een extreem grote telescoop, waarvan de ontvangstations zich 3000 km uit elkaar bevinden en die miljoenen antennes heeft. De momenteel snelste computer ter wereld, de K, heeft 700 000 processoren en levert een prestatie van 10 petaflops. Een exa-schaal (exaflops) computer moet nog 100 maal sneller zijn.

Andreas Doering, IBM Research

Wireless Power Transfer

Wireless Power Transfer wordt steeds belangrijker in een groot aantal markten, vooral als het gaat om mobiele apparatuur. Waarom zou je overgaan op draadloze energieoverdracht en wat zijn de voordelen? Welke markten en toepassingen kunnen er het meest van profiteren? Welke technologieën, producten en tools zijn er? Hoe groot is de markt in de toekomst? Oliver Opitz probeert antwoorden te geven op deze vragen.

Oliver Opitz, Würth Elektronik

Paspoort controleert je ogen

Illegale toegang, identiteitsdiefstal, vervalste producten, dat zijn steeds grotere problemen voor overheden, merkeigenaren en de maatschappij in het algemeen. Voor enkele daarvan zijn chipoplossingen beschikbaar, op basis van RFID-technologie. Maar nog niet voor allemaal. In de nabije toekomst controleert je paspoort zelf of je de eigenaar ervan bent of niet. De daarvoor gebruikte identificatiechip is gebaseerd op RFID en bevat de metrische data van je ogen, die dan worden gecontroleerd door de microcomputer op de chip. Costica Dima laat zien dat de technologie al beschikbaar is, en dat er veel andere toepassingen denkbaar zijn op identificatie-, authenicatie- en interactiegebied.

Costica Dima, Silica

SiC vermogensalfgeleiders

De SiC (siliciumcarbide) Schottky barrier diodes (SBD) en mosfet’s combineren lage verliezen met hoge toegelaten spanningen en snelle hersteltijden. Kenmerkende toepassingen zijn PFC-circuits (vermogensfactorcorrectie), converters en inverters voor bijvoorbeeld industriële EV/HEV-installaties. Een voorbeeld is een SiC vermogensmodule met mosfet’s and SBD’s, die werkt boven 100 kHz. Hij reduceert volgens fabrikant Rohm de conversieverliezen met 85%, vergeleken met conventionele Si IGBT-modules.

Johannes Wuerden, Rohm semiconductors

Ultrasnelle atoomlaagdepositie voor zonnecellen

Een zonnecel of fotovoltaïsche cel zet licht rechtstreeks om in elektriciteit. Soms wordt de term zonnecel gebruikt voor componenten die specifiek zijn bedoeld om energie van het zonlicht op te vangen, terwijl de term fotovoltaïsche cel wordt gebruikt als de lichtbron niet is gespecificeerd.
Recent onderzoek door de technische Universiteit Eindhoven toonde de mogelijkheid aan om het rendement van Si-zonnecellen significant te verbeteren door het aanbrengen van een aluminiumoxide passivatielaag aan de achterzijde, die wordt aangebracht met behulp van atoomlaagdepositie (ALD). Ook andere passivatielagen zijn mogelijk maar ALD-Al2O3 geeft de beste resultaten. Er is echter een obstakel voor toepassing op grote schaal: conventionele ALD-processen en – apparatuur zijn veel te langzaam.

Ad Vermeer, SoLayTec

Arduino-compatible jurken en broeken, spierstimuli door elektronica

Geleidend textiel heeft een niet zo bekende maar al lange geschiedenis, van toepassingen in gloeilampen tot EMI-afscherming. Door de opkomst van micro-elektronica zijn er echter veel meer nieuwe mogelijkheden, waaronder de samensmelting van elektronica en textiel. In het Crisp-project werken TU/e en Metatronics samen aan een set Arduino-compatibele modules met een microcontroller, actuatoren, sensoren en communicatie. Ontwerpers kunnen de modules op kleding of ander textiel plaatsen waar de sensor nodig is. Ook kunnen ze snel nieuwe toepassingen ontwikkelen en evalueren.

Admar Schoonen, Metatronics

Fonckel: intuïtief bedienbare designlamp

Vanuit de TU Eindhoven is een bedrijf ontstaan op basis van captive touch HMI-led’s, uiteindelijk toegepast in een intuïtief bedienbare designlamp. Het bedrijf startte met hulp van een ‘valorisation grant’. Hoe heeft dat gewerkt? Wat zijn de perspectieven en de leerpunten voor anderen?

Philip Ross / Kamiel de Leur, Fonckel

Seminar Tomorrow’s Electronics

Dinsdagochtend 28 mei, Croesefoyer, Jaarbeurs Utrecht

08.30 … 13.00 uur

Klik hier om gratis aan te melden