ISO-norm voor additive manufacturing in de maak

Duitsland heeft het initiatief genomen om te komen tot een ISO-norm op het gebied van additive manufacturing. Dit is een onderdeel van het productieproces en wordt gebruikt om prototypes, tools en productdelen te maken. Conventionele methoden maken gebruik van mallen, bij additive manufacturing worden producten laagsgewijs van poeder of ander materiaal opgebouwd. NEN informeert de Nederlandse marktpartijen en onderzoekt of er behoefte is aan deze norm.

Een eenduidige definitie van additive manufacturing is er nog niet. Veelgebruikte andere termen zijn ‘rapid prototyping’, ‘rapid manufacturing’ of ‘3d printing’. De verwachting is dat additive manufacturing de komende jaren snel gaat groeien. Ontwikkelaars kunnen lichtere producten en componenten in kleine aantallen maken en testen. De techniek biedt een grote vormvrijheid en -flexibiliteit.

Afspraken over toepassing

De internationale norm moet afspraken bevatten over de toepassing van deze innovatieve techniek. Het gaat dan om uitgangspunten, termen en definities, kwaliteits­indicatoren, leveringsspecificaties en CAD systemen. Daarmee wordt de afstemming tussen partijen verbeterd en het fundament gelegd om de techniek verder te ontwikkelen en toe te passen. Ook kunnen bestaande toepassingen worden geëvalueerd. Duitsland heeft al een document opgesteld dat als uitgangspunt kan gelden. EOS GmbH en Siemens zijn vanuit Duitsland de trekkers.

Doelgroep

Additive manufacturing is een nieuwe innovatieve techniek, waarvan de toepassing in een groot aantal verschillende sectoren kan liggen. De ISO-norm is bedoeld voor toepassers en producenten. Denk bijv. aan machinebouwers, productiebedrijven, toeleveranciers, industrieel ontwerpers en architecten.

Mening

NEN zoekt organisaties die hun mening willen geven over dit onderwerp. Vóór 24 december 2010 moet NEN de Nederlandse stem uitbrengen op het Duitse voorstel. Bij deze stemronde kan Nederland het voorstel ondersteunen of tegen stemmen. Als de normontwikkeling doorgaat, kunnen Nederlandse marktpartijen om de Nederlandse belangen uit te dragen via NEN de inhoud van de norm bijsturen.