ISO 31000; Oude Wijn in nieuwe zakken of trendbreuk?

Het vermogen om risico’s te beheersen is een kernactiviteit van iedere organisatie en haar werknemers. Helaas is risicomanagement in de meeste organisaties een gefragmenteerd proces en daarom onoverzichtelijk en complex.

Dit is één van de oorzaken van burnout bij leidinggevenden. Men is teveel tijd kwijt aan administratieve handelingen ten gevolge van de verschillende managementsystemen. Hierdoor blijft te weinig tijd over voor de kerntaak van de leidinggevende, namelijk het dagelijks aansturen van zijn of haar medewerkers. Er wordt al decennia gesproken over integraal risicomanagement echter weinig organisaties zijn in staat gebleken dit concept daadwerkelijk in te voeren.

ISO 31000 is een mooi hulpmiddel om risicomanagement te integreren in bestaande bedrijfsprocessen. Gerd-Jan Frijters van D&F heeft hier een handige whitepaper over geschreven.

Download hier de whitepaper over de ISO 31000.

Bron: D&F