Is onze alligatorschaar wel veilig genoeg?

Is de mechanische besturing van onze alligatorschaar wel veilig genoeg? De mechanische besturing bestaat uit een voetpedaal waaraan een bowdenkabel is gekoppeld, welke via een schakelmechanisme aan een hydraulische klep is gekoppeld.

Antwoord

Een fabrikant van machines dient ervoor te zorgen dat zijn machine voldoet aan de geldende wettelijke eisen en normeisen. Volgens onze beoordeling is er geen specifieke norm voor een alligatorschaar. De norm die hiervoor toegepast kan worden is de norm NEN-EN 13985:2003 Gereedschapsmachines – Veiligheid – Guillotinescharen.  
 
Wij bevelen u aan om voor de alligatorschaar onder andere deze norm (EN 13985) toe te passen. U spreekt over een mechanische voetbediening via bowdenkabel van een hydraulische klep. U twijfelt of een dergelijke mechanische voetbediening nog wel toegestaan is. In principe is de overbrenging van de start van een beweging mogelijk via de bowdenkabel als de machine volledig afgeschermd is. Indien de machine gedeeltelijk open is zoals op de figuur aangegeven, kan beter een veilige hold-to-run bediening worden toegepast met 3 standenschakelaar die gekoppeld is aan de hydraulische besturing. Hiermee wordt gegarandeerd dat bij een defect of bij doordrukken van de voet de machine veilig wordt gestopt.