Is een SIL- of PL -bepaling vereist voor een spanningsindicatiesysteem?

Is het nodig om een veiligheidsanalyse te doen op een spanningsindicatiesysteem?

Om het gevaar van elektrocutie te verminderen denken we er over om een spanningsindicatie te voorzien in de elektrische kast in de vorm van lampjes (twee per fase voor redundantie). Hiervoor zijn specifieke plug & play oplossingen beschikbaar, maar van deze ‘devices’ zijn nooit safety parameters beschikbaar om een PL- of SIL-analyse te doen. Is het nu eigenlijk nodig om een veiligheidsanalyse te doen op een waarschuwingssysteem (geen ‘output’) en indien ja, hoe moeten dan de overige maatregelen in rekening gebracht worden? 

De overige maatregelen zijn: 

  • Elektrische kast die enkel met een tool geopend kan worden 
  • Plexi afscherming
  • Waarschuwingslabels 
  • Verplichte Lock Out Tag Out 
  • Verplicht nameten van spanning voor het aanvangen van onderhoudswerken.

Antwoord: 

U denkt erover een indicator in een schakelkast aan te brengen die aangeeft of een deel na veilig stellen nog onder spanning staat. “Lampje aan” =  onderdeel nog onder spanning. U vraagt zich hierbij af of een dergelijk indicatiessysteem ook aan een SIL- of PL-level moet voldoen.  Een SIL- of PL-functie gaat om een besturingstechnische veiligheidsfunctie die met een sensor iets meet, met de logica een beslissing neemt en via de actuator iets afschakelt. Bijvoorbeeld: de deur zal pas ontgrendeld en kunnen geopend worden als de machine niet meer beweegt. In het geval van de genoemde indicatielamp is er geen sprake van een actuator die iets afschakelt, zoals bijvoorbeeld een blokkering van de deur van de elektrokast en is een SIL- of PL-bepaling niet nodig. 

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV