IoT Fog starterkit

Met de IoT Fog starterkit voor industriële toepassingen kunnen devices en sensoren worden gekoppeld om eenvoudig en snel een cloud-computingomgeving te creëren.

Het Internet of Things (IoT) en Fog Computing bieden talrijke mogelijkheden als het gaat om inzicht in bedrijfsprocessen en machines en kostenbewuster werken. Veel OEM’ers en systeemintegratoren worstelen echter met het programmeren en koppelen van sensoren en devices, ontsluiten van data in de cloud en het maken van overzichtelijke dashboards die nieuwe inzichten verschaffen. 

Met de IoT Fog starterkit wordt de kracht van de cloud optimaal benut. Dankzij een aantal gestandaardiseerde oplossingen in de kit is het mogelijk om verschillende devices en sensoren die data genereren te koppelen en deze via de Nexcom Nise 50 Box PC te ontsluiten naar Azure, het cloudplatform van Microsoft.

De IoT FOG Starterkit bevat: 

  • Een Nexcom Nise 50 Industrial PC
  • Iconics IoT Gateway Suite
  • Temperatuursensor
  • Windows 10 IoT Enterprise
  • 2 maanden Microsoft Azure gebruik

Koning & Hartman introduceerde de starterkit tijdens Industrial Ethernet 2017 en organiseert een aantal IoT & Fog Computing Workshops in Nederland en België.

Fog computing

Fog computing fungeert als de schakel tussen IoT-devices en de cloud. Het is bedoeld om dicht bij de bron data te verwerken en een ‘minicloud’ te realiseren. Het volume aan data zal door IoT dusdanig toenemen dat beperkingen van breedband-netwerkinfrastructuren een rol gaan spelen. Daar bovenop zijn veel IoT-devices slecht beveiligd en moeten de data die zij genereren goed worden beheerd. Dat kan met een fog node, die in een LAN IoT devices aanstuurt en data ontvangt, verwerkt en opslaat.

Fog computing gaat dus uit van de kracht van de cloud; grote opslagcapaciteit en veel rekenkracht en speelt tegelijkertijd in op de zwakten van diezelfde cloud; gebrek aan bandbreedte, reactiesnelheid en veiligheid bij opslag van persoonlijke of beveiligingsgevoelige data. Door een dedicated PC te plaatsen tussen de ‘edge devices’ die de data genereren en de cloud in de vorm van het data-center zijn we in staat om data lokaal op te slaan, op geselecteerde data direct actie te ondernemen en bij verminderde internetverbinding de meest kritieke processen ongehinderd voort te laten gaan.

Het concept Fog Computing staat voor optimalisatie van gebruik van de cloud door middel van Fog devices. Dit zorgt voor hogere veiligheid, reactiesnelheid en efficiëntie.

http://www.koningenhartman.nl/