Investeringen bètatechnisch onderwijs in het nauw door plannen kabinet

De succesvolle resultaten van de investeringen in het bètatechnisch onderwijs worden de kop ingedrukt door de bezuinigingsplannen van het kabinet. Duizenden scholen in alle onderwijssectoren hebben de afgelopen 6 jaar hard gewerkt om het bètatechniekonderwijs te verbeteren. Met als resultaat een aanzienlijke stijging van de instroom in deze opleidingen in het hoger onderwijs.

De kabinetsplannen met betrekking tot langstudeerders en studiefinanciering leggen een extra last bij de bètatechnische opleidingen en studenten. Door de plannen zouden bijvoorbeeld de TU’s gezamenlijk ruim 20 miljoen per jaar moeten inleveren en hun studenten zelfs bijna 47 miljoen. De verwachting is dan ook dat de kabinetsplannen een sterke daling in de instroom in bètatechnische opleidingen zullen veroorzaken en zo de succesvolle investeringen van het Platform Bèta Techniek teniet doen.

Om een succesvolle kenniseconomie te garanderen, heeft Nederland meer bètatechnici nodig dan dat er opgeleid zijn. Daarom hebben de ministeries van OCW en EZ de afgelopen 6 jaar via het Platform Bèta techniek succesvol geïnvesteerd in het interesseren van jongeren voor bètatechniek. Met een stevige inzet van scholen, bedrijven en overheid zijn de doelstellingen van dit zogeheten Deltaplan Bètatechniek gehaald: 27% meer instroom in bètatechnische opleidingen dan in 2000. En in het voortgezet onderwijs kiezen 57% meer havo-leerlingen en 67% meer vwo-leerlingen voor een bètaprofiel. Er zit dus nog veel in de pijplijn.

  

Maatregelen slecht voor bètatechnische instroom

De maatregelen voor langstudeerders en studiefinanciering zullen desastreus uitpakken voor de instroom in bèta- en technische opleidingen. Studenten en instellingen zullen fors in de buidel moeten tasten wanneer een student meer dan een jaar uitloopt (beiden betalen dan 3000 euro). Daarnaast wordt de studiefinanciering voor de master afgeschaft. Twee maatregelen die juist de bètatechniek hard treffen.

Bètatechnische opleidingen brengen een zware belasting met zich mee. Deze studenten studeren gemiddeld 37 uur per week, terwijl bijvoorbeeld rechtenstudenten slechts 26 uur per week aan hun studie besteden. Daarnaast zijn alle bèta- en technische studies in het wetenschappelijk onderwijs vijfjarig, terwijl de meeste andere opleidingen vierjarig zijn. Dit samen betekent dat de kans groot is dat bètatechniek-studenten vaker zullen uitlopen: de TU’s hebben bijvoorbeeld significant meer langstudeerders dan gemiddeld. Door de boete per langstudeerder, gaat dit de TU’s alleen al ruim 20 miljoen euro per jaar kosten. De technische studenten moeten eenzelfde bedrag ophoesten, zijn bovendien hun OV-kaart kwijt en leveren ook meer aan studiefinanciering in dan andere studenten door hun 2-jarige masters. Alleen al de techniekstudenten in het wo leveren met deze kabinetsplannen bijna 47 miljoen euro per jaar in.

Bètatechniek aanbieden en studeren wordt zo een groot financieel risico. De toch al dure bèta- en techniekopleidingen zullen de kortingen niet kunnen financieren en voor de studenten worden deze opleidingen simpelweg te duur. Gevolg zal zijn dat instellingen geneigd zullen zijn deze opleidingen af te stoten en studenten eieren voor hun geld zullen kiezen en bètatechniekopleidingen zullen mijden. Dit laatste effect was immers ook te zien bij de invoeringen van de tempo- en prestatiebeurs. Hiermee worden de investeringen en successen van de afgelopen jaren teniet gedaan.