Internationaal recruitment als antwoord op tekort aan technici

Om aan de constant grote vraag naar technici te kunnen blijven voldoen is Yacht gestart met het werven van hoogopgeleide technici over de gehele wereld. Het Global Sourcing Center (GSC), verantwoordelijk voor de werving van technici, is gevestigd in Eindhoven. Technici worden geworven voor hi-tech bedrijven in en rond Eindhoven maar ook voor bijvoorbeeld de maritieme sector in en rond Rotterdam.

Het Yacht Global Sourcing Center moet direct antwoord geven op de constant grote vraag naar technici, waarbij het recent gesloten Nationaal Techniekpact 2020 op de lange termijn voor een structurele oplossing moet zorgen.

Leon van Gerwen, manager van het Global Sourcing Center: "Zoals iedereen weet is de vraag naar technici onverminderd groot. En terecht dat velen zich zorgen maken. Want nog steeds kiezen slechts 2,4 van de 10 studenten voor een studie in de techniek, terwijl dit in andere landen 4 op de 10 is. We hebben slimme en vakbekwame technici nodig voor de hi-tech, de zorg, energievoorziening, bouw, industrie, ICT en voedselproductie, om de uitstroom van oudere technici aan te vullen."

Yacht is erg blij met het onlangs gesloten Techniekpact, waar vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en het onderwijsveld afspraken hebben gemaakt  met het kabinet en regionale overheden over een langjarige aanpak om te zorgen voor meer technici. "Maar wij zien ook dat er op korte termijn oplossingen nodig zijn. En daar is dit recruitment center voor bedoeld. Dankzij het feit dat wij als onderdeel van Randstad in meer dan 40 landen aanwezig zijn, kunnen we snel goede mensen werven. Van over de gehele wereld. De eerste 100 technici uit meer dan 25 landen zijn al aan het werk."