Instapmodel oscilloscoop kan draadloos clusteren via Wifi

Zowel het concept en functionaliteit als de prijsstelling is verwant aan Tektronix’ oudere TDS2000-families maar ten opzichte daarvan moet de TBS2000-serie die het bedrijf onlangs op de markt heeft gebracht, zich onderscheiden met modernere specs en aanvullende voorzieningen. Zo is een groter beeldscherm ingebouwd en ook de geheugendiepte is uitgebreid. Voorlopig telt de reeks modellen met bandbreedtes van 70 en 100 MHz en met twee of vier kanalen. Optioneel kan er een Wifi-module worden toegevoegd, waarmee meerdere gebruikers hun instrumenten onderling kunnen koppelen en ook supervisie mogelijk is.

Het ligt voor de hand om de meest recente familie digitale oscilloscopen, de TBS2000, van Tektronix te vergelijken met hun eerdere TDS2000-serie. In beide gevallen gaat het om modellen aan de onderkant van het portfolio, bedoeld voor zowel niet al te veeleisende meetapplicaties en ontwikkelprojecten als voor onderwijsdoeleinden. Ook wat betreft prijskaartje liggen de twee op dezelfde lijn.

Ondertussen zijn veel van de componenten een stuk voordeliger geworden en dat komt de specificaties ten goede. Het meest in het oog springt het grotere beeldscherm van 800 bij 400 pixels, dat met zijn 23-cm diagonaal een tweeënhalf maal grotere oppervlakte heeft dan het 14,5-cm LCD in de voorgaande generatie. En dat de stelling van Moore in de tussenliggende jaren zijn geldigheid heeft weten te behouden, blijkt uit de exponentieel gegroeide geheugendiepte van 2,5 duizend naar 20 miljoen meetpunten voor alle kanalen.

Volgens de producent is de TBS2000 de eerste in zijn klasse waarin de BNC-aansluitingen zijn voorzien van contactvlakken voor TekVPI, wat staat voor Versatile Probe Interface. Hierbij krijgt de meetpen ingebouwde intelligentie in de vorm van een processor, niet-vluchtig geheugen en een seriële poort. Door langs die weg met de scoop te communiceren, kan het instrument zich automatisch instellen op de eigenschappen en elektrische kenmerken van de meetpen. Ook zijn zo diagnoses en toestandsbewaking mogelijk, al dan niet met terugmelding naar de gebruiker.

ingangenDe ingangen zijn geschikt voor TekVPI-compatibele meetpennen.

Bandbreedte

Vooralsnog telt de reeks vier modellen, met twee en vier kanalen en bandbreedtes van 70 dan wel 100 MHz. Alle vier werken ze met een 1-GHz bemonsteringsfrequentie waarbij de registratiediepte instelbaar is vanaf 2000 meetpunten. Een draaiknop helpt bij het uitvergroten van en navigeren door golfvormen. Tijdens real-time weergave is een variabele of continue persistentie in te stellen.

Triggers kunnen behalve op de gebruikelijke spanningswaarden en stijgende en dalende flanken ook worden geprogrammeerd op pulsbreedte, invalide logische signaalduur en -niveaus, pieken en gemiddelden. Vervolgens biedt het menu keuze uit 32 automatische metingen in vier categorieën, waaronder frequentiebepaling met selectie van specifieke puls- en flankvarianten, vertraging, fase, arbeidsverhouding, blokduur en RMS- of gemiddelde waarden over de hele meting of per cyclus.

Tussen kanalen zijn mathematische bewerkingen mogelijk, zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Ook voert het instrument FFT’s uit op basis van een rechthoekig, Hamming-, Von Hann- of Blackman-Harris-venster. De verticale as van het spectrum wordt dan lineair of in dBV weergegeven.

Wifi

Bij de bedieningsmenu’s komt desgewenst een beknopte tekstuele en grafische toelichting van de geselecteerde optie op het scherm, eventueel aangevuld met toepassingstips. Verder is een handboek ingebouwd met een overzicht van de TBS2000 en uitleg over de basisfuncties en over TekSmartLab.

Met dit laatste systeem kunnen meerdere oscilloscopen gezamenlijk worden beheerd, waarbij in de eerste plaats wordt gedacht aan onderwijsdoeleinden. De communicatie loopt bedraad via de LAN-aansluiting of de USB-poort dan wel draadloos via een optionele Wifi-module. Een speciale toets activeert de cursusfunctie waarbij stapsgewijze oefeningen worden getoond.

ingangen

Via LAN, Wifi of USB kunnen groepen oscilloscopen centraal worden bestuurd en beheerd.

www.cnrood.com