Inspectie legt twee bedrijven stil vanwege gevaarlijk werk

De Inspectie SZW heeft eind maart twee bedrijven in Amsterdam stilgelegd vanwege gevaar voor de werknemers.

In deze bedrijven, een wasserij en een stomerij, stonden mensen te werken aan onveilige machines; er was sprake van elektrocutiegevaar en er bestond het risico dat mensen in de machines bekneld zouden raken. Ook waren in de werkruimten zwaar giftige stoffen opgeslagen. Verder werd in extreme hitte gewerkt en was de vluchtweg geblokkeerd. 
De wasserij en stomerij werden bezocht naar aanleiding van vermoedens dat de bedrijven gebruikmaakten van illegale werknemers. Om dat vast te stellen is in het weekend van 24/25 maart een zogeheten schouw gehouden. Daarbij trad de Inspectie SZW onder leiding van het Functioneel Parket het bedrijfspand binnen waar de wasserij en stomerij zijn gevestigd.  
Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat tijdens de schouw acht mensen illegaal aan het werk waren. Het betreft alle zeven medewerkers van de wasserij en één van de twee medewerkers van de stomerij. Zes van de acht verbleven ook illegaal in Nederland. Het gaat om mensen uit India en Marokko. Voor twee Roemeense medewerkers waren niet de juiste papieren om ze te laten werken. De inspectie zal boetes opmaken tegen de werkgevers. Ze onderzoekt nog of sprake is van uitbuiting. 
De Inspectie SZW heeft in het verleden tijdens controles bij deze bedrijven al diverse malen werknemers aangetroffen die illegaal in Nederland verblijven. Daarvoor zijn de wasserij en stomerij ook beboet. 
In het afgelopen jaar werkten de wasserij en stomerij controles van de inspectiedienst tegen. Daarom is nu een schouw gehouden. Daarbij kan onder gezag van het Functioneel Parket een bedrijf zonder toestemming worden betreden, als het vermoeden bestaat dat op de werkvloer ongeoorloofde praktijken plaatsvinden.