Ingrijpende wijziging sluis: wie is eindverantwoordelijk?

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering bij een ingrijpende wijziging aan een machine (sluis)?

Vraag:

Wanneer een aannemer de opdracht krijgt om een ingrijpende wijziging uit te voeren aan een machine (sluis) maar de aannemer heeft niet de verplichting gekregen de sluis CE te markeren, wanneer moet de sluis dan wel CE-gemarkeerd zijn en door wie?

Antwoord: 

De case die u beschrijft is geeft aan dat er voorafgaand aan de wijziging door de opdrachtgever niet is nagedacht over het CE-traject. Bij een ingrijpende aanpassing van een machine is inderdaad een (hernieuwde) CE-markering nodig. Meestal is de eigenaar of initiator van de wijziging de aangewezen partij voor de functie van fabrikant. Zeker als u als opdrachtnemer een uitvoeringsbestek krijgt waarin de aanpassingen volledig zijn voorgeschreven is de opdrachtgever te beschouwen als fabrikant. Als u de volledige ontwerpverantwoordelijkheid voor de aanpassing heeft en ook de aanpassing uitvoert is het logisch dat uw bedrijf als fabrikant optreedt. Het beste kunt u in dergelijke gevallen voorafgaand aan de offertefase met de opdrachtgever afstemmen wie de “fabrikantenrol” gaat vervullen.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV