In hoeverre geldt de CE-markering in niet-EU-landen?

Als wij installaties die gebouwd worden in Europa willen exporteren naar bijvoorbeeld Dubai, China, of Amerika aan welke regelgeving moeten ze dan voldoen?

De vraag betreft installaties die gebouwd worden in Europa en verzonden worden naar bijvoorbeeld Dubai, China of Amerika. Is hiervoor een CE-normering voldoende c.q. overlapt de CE-markering de normen in genoemde landen, of dien je 100% te voldoen aan de eisen en normen van genoemde landen?

Antwoord:

Inderdaad is het zo dat in een niet-Europees land de wettelijke eisen van dat land zelf gelden. Wel is het in de praktijk zo dat veel Europese bedrijven met een productiefaciliteit in bijvoorbeeld Dubai, Australië, Nieuw Zeeland de machines/installaties CE-gemarkeerd willen hebben. Voor Noord-Amerika (USA, Canada en Mexico) gelden zeker ten aanzien van de elektrische veiligheid andere eisen en dienen UL/CSA-normen te worden gehanteerd. De niet-elektrische normen zijn vaak voor meer dan 90% overgenomen uit ISO of CEN.

Ook kunnen er naast de landelijk normen ook lokale normen gelden die afwijken van de Europese EN-normen (er zijn verschillen te constateren per staat/regio in de USA en zelfs per stad).

Nu is het wel zo dat er sprake is van een globalisering in normenland en de Europese normalisatie-instellingen CEN/CENELEC/ETSI werken meer dan voorheen samen met hun wereldspelers ISO/IEC/ETUI. Veel EN-normen worden gezamenlijk aangenomen op IEC of ISO niveau en vice-versa.

Informatie over Mutual Recognition Agreements:

Hierin staat meer over onder welke voorwaarden bepaalde niet-EU landen testen of certificaten uitgevoerd door designated conformity assessment bodies (CABs) van een EU-land accepteren.
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/international-aspects/mutual-recognition-agreements_en

 

Informatie over wetgeving in andere andere landen:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV