In 31 stappen 6 maal de wereld rond

“25% van de volwassenen slaapt met een knuffel – en dan bedoel ik niet de partner”, zei prof.dr.ir. Maarten Steinbuch in zijn presentatie ‘Disrupties in technologie en maatschappij’ op de WoTS. Met voorbeelden van voetballende robots en robot-huisdieren die Japanse bejaarden gezelschap houden, liet hij zien dat een mens wel degelijk emotie kan voelen bij een robot – een machine.

ls je stelt dat het menselijk lichaam alleen maar bestaat uit natuurkunde en chemie, zegt Steinbuch, dan zou je dat perfect kunnen namaken. En als zo’n chemisch en fysisch werkstuk dan schijnbaar menselijke trekjes vertoont, zou je er dus een emotionele relatie mee kunnen krijgen.

Die menselijke natuurkunde en chemie krijgen we ook steeds beter onder de knie: volgens Steinbuch is de eerste onsterfelijke mens nu al geboren. Ook Time Magazine stelde in een speciale editie over life sciences dat in 2045 onsterfelijkheid wordt geïntroduceerd. "Dat komt onder meer," aldus Steinbuch, "dat we alles zo goed gaan snappen dat we kanker helemaal kunnen begrijpen en genezen. En binnen een paar jaar kunnen we al stukjes DNA veranderen om aangeboren afwijkingen te genezen".

"Over 30 jaar zijn er, mede dank zij het werk van onze kersverse Nobelprijswinnaar, nanobotjes die je hersenen kunnen binnenkomen en daar contact maken met de cloud. Je intellectuele vermogens en je creativiteit worden dan verduizendvoudigd."

Moore

Steinbuch: "Veel van die ontwikkelingen gaan volgens de Wet van Moore en die gaat fucking snel. Het betekent bijvoorbeeld dat over dertig jaar dat de rekenkracht van een mobieltje net zo sterk is als die van alle breinen van de hele mensheid tezamen."

Dat komt door het exponentiële karakter van Moore, waardoor ontwikkelingen steeds onvoorstelbaar steeds sneller gaan. "Als je in onze lineaire wereld stappen zet van 1 meter, dan hebt je na je 31e stap 31 meter afgelegd. In de exponentiële wereld gaat de 31e stap zes maal de wereld rond."

De Wet van Moore is een leidraad voor chipfabrikanten en die zijn daarvoor weer afhankelijk van chip-productiemachines die geschikt zijn voor steeds geringere afmetingen. ASML heeft 85% van de wereldmarkt voor die machines in handen. Je kunt dus stellen dat de Wet van Moore niet wordt bepaald in Silicon Valley, maar in Veldhoven.

Discussie

Al die ontwikkelingen roepen veel filosofische, maatschappelijke en ethische vragen op – en ze zijn dan ook niet onbetwist. Denk bijvoorbeeld – heel actueel – maar eens aan het motto van veel internetdiensten: ‘mijn data zijn van mij en jouw data zijn ook van mij’. Beheer van data is cruciaal – en wordt nog belangrijker naarmate er meer data in omloop komen.