ILT controleert op CE-label bouwproducten

De komende maand controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij fabrikanten, importeurs, bouwmarkten en bouwlocaties of zij bij isolatiemateriaal zoals steen- en glaswol en piepschuim de Europese CE-markering op de juiste manier hanteren.

Op grond van de Europese regelgeving bouwproducten (305/2011/EEG) moeten steeds meer bouwproducten voorzien zijn van een CE-markering. Om dat CE-label te kunnen gebruiken moet een fabrikant de door hem genoemde producteigenschappen volgens een Europese norm (NEN-EN) laten testen. De daarbij behorende certificaten en handelspapieren worden door de ILT gecontroleerd. Ook kijkt zij of de markering goed leesbaar is op het product en op een juiste manier is geplaatst. In 2012 voert ILT 2000 inspecties uit, in 2013 wordt het aantal inspecties verder opgevoerd. Na het isolatiemateriaal komen andere productgroepen aan bod.
 
Een geharmoniseerde Europese productnorm op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit stelt de consument in staat een goede vergelijking te maken tussen de verschillende bouwproducten van verschillende fabrikanten uit verschillende landen. De Europese Verordening bouwproducten bevordert daarmee een eerlijke concurrentie tussen bedrijven. De nieuwe verordening wordt gefaseerd ingevoerd en zal 1 juli 2013 volledig van kracht zijn. Vanaf dan moeten niet alleen de fabrikanten maar ook importeurs en distributeurs van bouwproducten zich aan de nieuwe regels houden.  Het overtreden van de regels is een economisch delict.
 
Via het contactpunt bouwproducten (www.contactpuntbouwproducten.nl) kunnen bedrijven vaststellen voor welke producten ze moeten voldoen aan de regels voor CE-markering.
 
Via het Meld- en Informatiecentrum van de ILT (www.ilent.nl/contact/melding/index.aspx) kunnen misstanden worden gemeld, bijvoorbeeld producten die onterecht het label voeren of producten die onterecht géén label voeren.