Hulpmiddel van inspectie voor veilig werken met chemische stoffen

Bedrijven die werken met chemische stoffen, krijgen een hulpmiddel om Europese regels in hun arbo-beleid op te nemen. De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft hiervoor, onder meer in samenwerking met de chemiesector, een brochure gemaakt.

Nieuwe regels voor werkgevers in de chemische industrie zijn vastgelegd in de Europese Verordening voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (Reach). Deze regels gaan onder meer over het informeren van werknemers over de gevaren en risico’s van hun werk en het nemen van beschermingsmaatregelen. De informatie uit Reach, die fabrikanten via het veiligheidsinformatieblad doorgeven aan de gebruikers van de stoffen, is onmisbaar bij het voeren van een goed arbo-beleid.
De Inspectie SZW constateert nog veel overtredingen van deze werkgeversverplichtingen. Vaak worden te weinig maatregelen genomen om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen.
De Inspectie SZW zal de komende jaren blijven controleren op de naleving van de regels voor chemische stoffen, samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).
Download hier de folder