Hoe zouden wereldberoemde leerkrachten de leerplannen herontwerpen?

Werkgevers klagen dat pas-afgestudeerden nog niet klaar zouden zijn om te werken. En onderzoeken van de Amerikaanse Stanford University tonen aan studenten worden overbelast maar slecht zijn voorbereid. Wat moeten we jonge mensen leren in een tijd waarin dr. Google een antwoord op alles heeft, mensen langer leven, traditionele beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan, de diversiteit van de bevolking drastisch toeneemt door internationale mobiliteit, milieubedreigingen en ongelijkheid collectieve aandacht vragen en robotos en genmanipulatie dwingen de kernvraag te heroverwegen: wat betekent het om mens te zijn?

De Global Teacher Bloggers zijn pioniers in innovators op gebieden als technologie-integratie, wiskunde-coaching, educatie voor speciale behoeften, wetenschapsinstructie en gendergelijkheid. C.M. Rubin, de oprichter van CMRubinWorld, vroeg hen om na te denken over de volgende vragen: Denk je dat het leerplan in de 21e eeuw relevanter moet zijn? Als je het vakkenpakket van scholen zou kunnen veranderen, wát zou je dan veranderen?

"We moeten een generatie opvoeden van kritische denkers, die kunnen samenwerken, communiceren, milieubewust zijn en ethische IT-gebruikers", schreef Rashmi Kathuria in India. "De inhoud van het nieuws van de afgelopen maanden en zelfs jaren geeft een luid en duidelijk bewijs van het falen van ons educatiesysteem", stelt Miriam Mason-Sesay, die vindt dat "verdeeldheid, haat en angstige onverdraagzaamheid zich schijnbaar onbetwist kunnen verspreiden en ons opleidingssysteem onze jongeren niet heeft voorbereid op een beoordeling van de waarheidsgetrouwheid van enorm veel claims".

Craig Kemp in Singapore wil "meer nadruk op de bereidheid om levenslang te leren dan op de inhoud van het CV", en Elisa Guerra Cruz vindt dat het onderwijscurriculum meer gericht moet zijn op "gepassioneerde projecten die zijn bedoeld om kennis en vaardigheden op te doen, maar ook om te ontdekken waar het hart van de student ligt".

De Global Teacher Bloggers hebben scholen opgericht, studieprogramma’s geschreven en voor de klas gestaan in 16 landen over de hele wereld. CMRubinWorld werd opgericht in 2010, om te onderzoeken welke soort educatie studenten zou voorbereiden om te slagen in een snel veranderende, geglobaliseerde wereld. Hun prijswinnende programmaserie, The Global Search for Education, wordt algemeen beschouwd als baanbrekend voor de renaissance van de 21e-eeuwse educatie. Het verbindt top-denkers met een diverse, wereldwijde doelgroep van ouders, studenten en opleiders. Het zeer leesbare platform helpt bij de meningsvorming over onze hoogste idealen en de duurzame oplossingen die we moeten bedenken om die idealen waar te maken.

C. M. Rubin heeft honderden interviews gegeven en artikelen gepubliceerd over een groot aantal onderwerpen, maar met telkens één duidelijke visie: als het gaat om kinderen moet er altijd méér worden gedaan.