Hoe te handelen als integrator van een samenstel van machines?

Hoe moet een integrator handelen bij onderstaande praktijkvoorbeelden: 
  1. Een klinkunit die volgens de RI&E een vereist PL-niveau (PLr) heeft van PLd, maar die slechts een eenkanalig ingangscircuit biedt om deze unit veilig af te schakelen. Daarbij wordt in de handleiding van de fabrikant aangegeven dat deze unit veilig afgeschakeld kan worden volgens een PL-niveau van PLc. 
  2. Een laserbron die voorzien is van een eigen noodstopknop, maar slechts voorzien is van een eenkanalig uitgangscircuit voor koppeling van de noodstopfunctie met de buitenwereld. De unit heeft wel een ingangscircuit voor het afschakelen van de laserbron met een externe veiligheidsfunctie zoals een hekbewakingscircuit en een noodstopcircuit. Hoe kan je deze laserbron integreren in een machine waarin ook andere gevaren zijn geïdentificeerd die minimaal een PL-niveau van PLd vereisen?

Antwoord

Een integrator is verantwoordelijk voor de uiteindelijke machine of het uiteindelijke samenstel van machines, inclusief de andere equipment die hij daarin integreert. Met andere woorden: als de integrator ontdekt dat het toegeleverde product (klinkunit of laserbron) niet voldoet aan de wet-, norm- en veiligheidseisen die aan zijn machine of aan het samenstel van machines worden gesteld, zal hij maatregelen moeten nemen. 
Het meest effectief is dan om contact op te nemen met de fabrikant van het toegeleverde product en deze te vragen het product aan te passen. Als dat niet lukt is het wellicht mogelijk een andere fabrikant te vinden, die een soortgelijk product levert dat wel voldoet. Als laatste redmiddel zou de integrator zelf het betreffende product technisch kunnen aanpassen.
In het geval van de eerstgenoemde praktijkcasus hebben we te maken met een voltooide machine omdat de unit al een bepaalde toepassing heeft. Het is het wellicht mogelijk dat de integrator zelf de klinkunit voorziet van een redundant veiligheidscircuit en daarbij de gehele veiligheidsketen volgens PLd uitvoert. 
Bij de praktijkcasus van de laserbron hebben we te maken met een component die intern voorzien is van veiligheidslogica en standaard logica. Doordat er sprake is van interne veiligheidslogica dient er van de gebruikte veiligheidscomponenten EG Typegoedkeuring door een Notified Body beschikbaar te zijn. Dit komt doordat logische eenheden voor veiligheidsfuncties worden genoemd in item 21 van Bijlage IV van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Het komt ook voor dat een fabrikant van een laserbron de logica voor de veilige afschakeling van de laser zelf produceert. In dat geval dient de gehele laserbron, op basis van bovengenoemde item 21, een EG Typegoedkeuring door een Notified Body te ondergaan.
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.