Hoe moet je een noodstopknop voor hogere risiconiveaus uitvoeren?

Antwoord

Het is een mooie gedachte om vanwege van verbetering van de foutdiagnose een noodstopknop uit te voeren met een (NO*) maak- en (NC**) verbreekcontact. Het antwoord hierop is als volgt:  
Nee, een tweekanalige noodstop dient te bestaan uit twee verbreekcontacten (normally closed of NC-contacten) zodat bij een onderbreking van één kanaal of sluiting naar aarde altijd direct een afschakeling volgt. Beide fouten komen in de praktijk veel voor en dienen vroegtijdig (voor het intreden van een tweede fout) te worden ontdekt. Bij toepassing van een maakcontact worden beide fouten (sluiting naar aarde en onderbreking) alleen na het indrukken van de noodstopknop gedetecteerd. 
Twee eerder verschenen artikelen geven hierover een duidelijke uitleg: 
 

Conclusie

Een noodstopknop dient bij hogere risiconiveaus uitgevoerd te worden met twee NC-contacten. Dit geldt trouwens ook voor de toepassing van één schakelaar met een NC- en NO-contact voor hek/deur-bewaking voor PLd/ SIL2 of PLe/ SIL3. 
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.   
 
* NO= normally open (maakcontact)

** NC= normally closed (verbreekcontact)