Hoe groot zijn de indirecte kosten van veranderingen werkelijk?

Het International Performance Research Institute (IPRI) in Stuttgart en de Lehrstuhl für Produktentwicklung aan de Technische Universität München hebben onlangs het gezamenlijk onderzoeksproject ‘Aida – Aufwandsarme Quantifizierung von indirekten Änderungskosten in der Antriebstechnik’ afgesloten.

Duitse aanbieders van aandrijftechniek hebben een sterke positie op de wereldmarkt, mede doordat ze klantspecifieke oplossingen kunnen ontwikkelen (ofschoon Nederlandse aanbieders dat nog wat beter kunnen, vinden wij). Dit vraag om een systematische en uitgebreide afstemming met de klant tijdens het ontwikkelingsproces van de overbrenging en de bestanddelen daarvan.

Het ontwikkelen van klantspecifieke oplossingen gaat nogal eens gepaard met veranderende wensen bij de klanten. Een zo goed mogelijke afwikkeling van verandering vormt wezenlijke voordelen bij de concurrentiepositie. Dit vergt niet alleen een inschatting van de technische maakbaarheid en het vastleggen van de productspecificaties. Het vraagt ook om een vroegtijdige kwantificering vooraf van alle bij het doorvoeren van een verandering behorende kosten. Kwantificering vormt de basis voor veel managementbeslissingen die te maken hebben met productveranderingen, vooral voor het vaststellen van de minimale prijzen, vooral bij tenders.

Heuristische methoden

Het vooraf kwantificeren van de directe kosten voor veranderingen (respectievelijk materiaalgebruik) levert veel ondernemingen in het algemeen geen probleem op. De indirecte kosten van veranderingen daarentegen kunnen vaak niet of niet efficiënt worden gekwantificeerd. Door het ontbreken van op de praktijk georiënteerde en gemakkelijk uit te voeren methoden voor het kwantificeren van indirecte veranderingskosten is er geen transparantie wat betreft de feitelijke, in het kader van het doorvoeren van een productverandering optredende kosten.

Heuristische methoden bieden mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Deze methoden zijn gebaseerd op vuistregels voor eenvoudige kwantificeringstechniek. Ze zijn geschikt om sneller, eenvoudiger en goedkoper resultaten te boeken dan met complexe en dure methoden. Het onderzoeksproject houdt zich bezig met de ontwikkeling van heuristische methoden voor het betaalbaar kwantificeren van indirecte veranderingskosten.

Samenvatting

De bijdragen van het onderzoekersproject Aida kunnen in de volgende punten worden samengevat.

  • Ontwikkeling van een uitgebreider classificatieschema voor gevallen van productverandering. Het uitgebreidere schema kan worden gebruikt voor een op de kosten georiënteerde classificatie en beschrijving van verschillende situaties bij een productverandering.
  • Bewerking van een verwerkingsmodel voor de ontwikkeling van heuristische methoden voor het vooraf kwantificeren van indirecte veranderingskosten. Dit model dient voor de bedrijfsspecifieke productiemethode. Het vormt een systematische instructielijst voor de ontwikkeling van heuristische methoden in de dagelijkse ondernemingspraktijk.
  • Voorbeeldige ontwikkeling en documentatie van heuristische methoden voor het vooraf kwantificeren van indirecte veranderingskosten. Aan de hand van het instructiemodel konden voor twee ondernemingen case studies op basis van werkelijke gegevens worden ontwikkeld en gevalideerd. De heuristische resultaten gaven in beide gevallen een goede voorspelbaarheid in vergelijking met alternatief beschikbare technieken.
  • Ontwikkeling van het Aida procesmodel voor de analyse van de gevolgen van de kostenposten op de indirecte veranderingskosten en het afleiden van geschikte maatregelen voor het beheersen van de indirecte veranderingskosten. Het ontwikkelde AIDA procesmodel is een op de praktijk georiënteerde analyse-instrument, waarmee het systeemgedrag van indirecte veranderingskosten kan worden weergegeven. Op basis hiervan kunnen doelgerichte maatregelen voor het beheersen van indirecte veranderingskosten worden geïdentificeerd.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in verschillende publicaties. Meer informatie over het project en de resultaten kunnen direct bij de onderzoeksinstituten worden opgevraagd.

http://www.ipri-institute.com/