Hoe bereken je het Performance Level wanneer je alleen SIL-gegevens hebt?

Ik wil het Performance Level (PL) berekenen van mijn veiligheidscircuit, maar leveranciers van bepaalde onderdelen hebben alleen de gegevens voor een SIL-berekening in hun datasheet staan. Hoe kan ik dan toch mijn PL berekenen?

Antwoord

Het is inderdaad mogelijk dat een fabrikant alleen de parameters voor de SIL-berekening noemt en geen informatie heeft opgenomen van de PL-parameters. Andersom komt ook regelmatig voor! De voorkeur van een gebruiker van componenten zal moeten uitgaan naar die leverancier die voor berekeningen volgens beide normen de benodigde gegevens verstrekt.
Een engineer die op de hoogte is van de methodieken uit beide normen kan meestal met de verstrekte informatie toch nog ver komen en de noodzakelijke input voor de PL-berekening bepalen. 
Een fabrikant die parameters voor de SIL-norm verstrekt zal waarschijnlijk geen ‘categorie’ noemen, maar het subsysteem type A, B, C of D. Ondanks het feit dat je, qua architectuur, een vergelijking kan maken tussen een SIL-subsysteemtype en een PL-categorie is niet gezegd dat aan alle eisen van de categorie is voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de ‘well-tried safety principles’ of ‘well-tried components’ uit EN-ISO 13849-2. In geval van onduidelijkheid kan de gebruiker het beste contact opnemen met de fabrikant om deze te vragen om de ontbrekende informatie voor de PL-bepaling. Een verantwoordelijke fabrikant zal deze informatie kunnen verstrekken.
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.