Het grote ATEX congres 2011

Op 9 juni vindt voor de derde keer Het grote ATEX congres plaats. Centraal tijdens deze dag staat uiteraard het zo veilig mogelijk werken in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit congres is dé bijeenkomst voor diegenen die in hun werk te maken hebben met explosieveiligheid.

Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor werkprocessen in explosiegevaarlijke werkomgevingen kunnen tijdens het ATEX-congres in één dag grip krijgen op de succes- en faalfactoren van de ATEX-richtlijnen voor hun organisatie en hun medewerkers.

Implementatie

Tijdens het congres komen in diverse sessies en workshops praktijkissues en pijnpunten in de implementatie van de ATEX-richtlijn aan bod en business cases, zoals ‘Hoe doen de Big Boys het?’ en wat kun je daarvan leren. Tevens komen de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van IECEx05 voor het voetlicht en wordt antwoord gegeven op de vraag hoe we er vijf jaar na de invoering van ATEX 137 voor staan.

Voor wie?

Het grote ATEX congres is belangrijk voor iedereen die verantwoordelijk is voor explosieveiligheid van personeel en organisatie. Explosieveilig werken is vooral van groot belang in branches zoals de chemie, spuiterij, energie, voedingsmiddelen, metaal, farmacie, houtbewerking en recycling. Na deze dag hebt u praktische handvatten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op http://www.atexcongres.nl/.