Helpende hand bij waarborgen veilige werkvloer

Ongelukken met heftrucks zijn nog altijd belangrijke oorzaken van ongevallen op de werkvloer. Daarom publiceren EVO en Gezond Transport op de HeftruckHeldensite onder de noemer ‘de helpende hand’ handvatten voor werkgevers en teamleiders om de veiligheid met het werken met heftrucks te waarborgen.

De Arbeidsinspectie (AI) houdt via controles weliswaar de vinger aan de pols bij bedrijven, maar de zorg voor een veilige werkplek blijft de verantwoordelijkheid van werkgevers. Niet de pakkans, maar beleid en cultuur binnen het bedrijf dienen de basis te vormen voor veilig werken. Belangrijke taken van werkgevers zijn het in kaart brengen van vereiste specifieke deskundigheid, zorgen voor adequate instructies en registratie van gevolgde trainingen en instructies, het op peil houden van deskundigheid, opstellen van verkeersregels en toezicht op de naleving van instructies en voorschriften.

Arbeidsinspectie

Verder is het goed te weten op welke zaken de Arbeidsinspectie let tijdens controle. Zodoende doen werkgevers er verstandig aan voldoende aandacht te besteden aan aspecten zoals de veiligheid van de werkomgeving, de staat van de heftrucks, het rijgedrag van chauffeurs, het veiligheidsbewustzijn van teamleiders en de opslag van goederen. Een uitgebreide checklist kan op de HeftruckHeldensite worden geraadpleegd.

Signaalkaart

Veel van de ongelukken met heftrucks hadden voorkomen kunnen worden als bij eerdere bijna-ongelukken adequaat actie was ondernomen door collega’s. Op de signaalkaart voor teamleiders kan door middel van een uitgebreide checklist  onveilig gedrag op de heftruck worden herkend. Het is niet altijd even makkelijk om collega’s aan te spreken op onveilig gedrag. Daarom geeft de site ook een aantal specifieke tips en adviezen om zo’n gesprek aan te gaan zonder dat het op ruzie uitloopt.

Opleidingscriteria

Een goede opleiding is voor de veiligheid op de werkvloer van essentieel belang. Door het grote aantal aanbieders en een grote verscheidenheid aan opleidingen, is het kiezen van een juiste opleiding voor werknemers  echter geen gemakkelijke opgave voor werkgevers. Om werkgevers ook hierin  de helpende hand te bieden, staan op de site criteria waaraan een goede opleiding en een goede opleider dienen te voldoen.

Informatie

De handvatten en criteria staan op de campagnesite www.heftruckhelden.nl onder Helpende hand.

Bron: www.evo.nl