Hbo-opleiding ‘Praktijkdocent Engineering’ van start

Samen met de vereniging FME-CWM en de Hogeschool Windesheim heeft A+O Metalektro het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de tweejarige hbo-opleiding ‘Praktijkdocent Engineering’. Deze opleiding is gestart op het ROC Koning Willem I college in ’s-Hertogenbosch.

Doel van de opleiding is praktijkopleiders van technische bedrijven zodanig bij te scholen, dat zij beter in staat zijn eigen medewerkers en leerlingen te begeleiden en op te leiden in het bedrijf. Daarnaast leren de praktijkopleiders gastlessen te verzorgen in het technisch beroepsonderwijs (vmbo-mbo). Dat laatste is belangrijk, omdat veel techniekdocenten binnenkort met pensioen gaan.

Initiatief

A+O Metalektro heeft samen met FME en Hogeschool Windesheim het initiatief genomen voor de ontwikkeling van deze tweejarige hbo-opleiding (Associate Degree Engineering). Hogeschool Windesheim is licentiehouder en onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit en examinering. De opleiding wordt uitgevoerd op locatie en is van start gegaan op het ROC Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. Bedoeling is per 1 september 2012 ook te starten in Leiden (ROC Leiden) en in Zwolle (Deltion College). De lessen worden in deeltijd verzorgd, dat wil zeggen één dag per week een middag en een avond.

Praktijkopleiders

De opleiding is bedoeld voor praktijkopleiders die werkzaam zijn bij opleidingsbedrijven en samenwerkingverbanden in de techniek, bij techniekbedrijven met eigen bedrijvenscholen en bij bedrijven met eigen trainingsfaciliteiten. Doel is praktijkopleiders didactisch bij te scholen en te versterken. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Ten eerste kunnen praktijkopleiders hun eigen medewerkers en studenten in het bedrijf beter opleiden. Daarnaast kunnen zij ook ingezet worden om de vergrijzing in het techniekonderwijs op te vangen.

Binnenkort gaat een groot aantal techniekdocenten met pensioen. Er zijn echter onvoldoende nieuwe docenten voorhanden om deze uitstroom van vakdocenten te compenseren.

De initiatiefnemers willen met deze opleiding de instroom in techniekopleidingen in Nederland versterken en een antwoord bieden op de dreigende vergrijzing in het techniekonderwijs. Het comité van aanbeveling bestaat, onder anderen, uit Jan Kamminga, voormalig voorzitter van FME.