HBO Masteropleiding Industriële Innovatie start op 1/9/2010

De tweejarige parttime HBO-opleiding wordt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven uitgevoerd en is het resultaat van een unieke samenwerking van vier hogescholen verspreid over Nederland.

Na een voorbereidingstijd van bijna twee jaar hebben de vertegenwoordigers van de vier hogescholen (Hogeschool van Rotterdam, Hogeschool Zeeland, Saxion Hogeschool en Fontys Hogescholen) hun handtekening gezet onder de overeenkomst.

SIC

Initiatiefnemer van de (geaccrediteerde) masteropleiding is de Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC). Zij ziet de HBO Masteropleiding als de ontbrekende schakel in het technisch onderwijs en in het bijzonder een opleiding die gericht is op industriële innovatie.
De masteropleiding is bedoeld voor werknemers met een HBO-achtergrond en minimaal enkele jaren werkervaring in een sector van de maakindustrie.

Bedrijf centraal

Niet de werknemer maar het bedrijf staat centraal bij de opleiding, legt Marjo Nieuwenhuijse, projectleider van de masteropleiding uit. "Het bedrijfsleven vormt het uitgangspunt van de opleiding. Zo draagt een onderneming een werknemer aan voor de studie. De onderzoeksopdracht die tijdens de opleiding wordt behandeld, is ook afkomstig van het deelnemende bedrijf. Voor zowel bedrijf als student werkt dat enorm efficiënt."

Innovatieproces

Het innovatieproces van een onderneming vormt inhoudelijk de basis en de leidraad van de lesstof. Dit proces bestaat doorgaans uit het maken van marktanalyses, trendstudies en klanten marktonderzoek. Daarnaast moeten de mogelijkheden en beperking van de eigen organisatie en van de technologie in kaart worden gebracht. "Uit analyse van al deze aspecten moet een product- en innovatiestrategie worden geformuleerd. Vervolgens moet deze ook worden uitgevoerd. De opleiding behelst al deze managementaspecten".

MBA Techniek

"Zie de master als een soort ‘MBA voor de techniek’", aldus Nieuwenhuijse. "SIC-voorzitter Willem van der Stokker en Jacques Theeuwes, emeritus hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven en lid van de strategische adviescommissie van de SIC, hebben de afgelopen jaren tegen de honderd bedrijven in de maakindustrie gepolst voor deze studie; allemaal onderkennen ze de noodzaak tot productontwikkeling en -innovatie."

Een beroepenveldcommissie, bestaande uit twaalf ondernemers, beoordeelt periodiek of de inhoud van de opleiding aansluit bij de praktijk. De titel die de afgestudeerden mogen voeren is Master of Industrial Innovation.

Bekijk hier het opleidingsprofiel van de masteropleiding