Handelsnaam en domeinnaam

Wie een handelsnaam bedenkt, doet er goed aan om te checken of er al een domeinnaam is die hetzelfde luidt.

Als de domeinnaam er eerder was, kan de houder namelijk niet te kwader trouw hebben geregistreerd (wat een reden is om de domeinnaam ‘af te pakken’). Gebruik te kwader trouw telt niet bij domeinnaamarbitrage, alleen registratie te kwader trouw. De domeinnaamhouder kon dus ongestraft het domein gebruiken voor spullen van de concurrent.

Mr. Hub Dohmen, Dohmen Advocaten