Grote schoonmaak in de controlekamer

Operators in een controlekamer verrichten verantwoordelijk werk. Het is belangrijk om zo min mogelijk tijd kwijt te zijn aan randzaken. Hoe richt je de werkplek opnieuw in?

Bij het herontwerpen van een meldkamer krijgen de knelpunten in de organisatie van het werk vaak onvoldoende aandacht. Een optimaal werkklimaat vereist perfecte afstemming tussen de werkende mens en de organisatie-inrichting. De communicatie binnen de controlekamer is minstens zo belangrijk.

De auteurs van het artikel beschrijven een casus waarin een klant het verzoek deed om een analyse te verrichten naar de ergonomische omstandigheden binnen de centrale controlekamer van de afdeling Productie. Na de analyse werd duidelijk dat  niet alleen de werkplekinrichting verbeterd moest worden, maar ook de organisatie van het werk zelf.

Belangrijk bij het zoeken naar de beste oplossingen is het inschakelen van de eindgebruikers. In het nieuwe ontwerp is bijvoorbeeld een fysieke afscheiding gemaakt tussen het voorpoortaal en de controlekamer zodat de werknemers in de controlekamer zo min mogelijk hinder ondervinden.
Daarnaast bleek de uitgifte van werkvergunningen door een operator in de controlekamer een lastige combinatie. Hiervoor is een aparte balie ontworpen.
 
Nog enkele adviezen:

  • Een password invoeren voor alle systemen
  • Geen werkoverleg in de controlekamer
  • De portier inzetten als telefooncentrale in plaats van de controlekamer-operator
  • Voorkomen dat er mensen in de controlekamer aanwezig zijn die de werkzaamheden verstoren.

 
Auteurs: Tjeerd van Zadelhoff en Joep Goverde
 
Bron: Arbo-online, dit artikel is een samenvatting uit Vakblad Arbo, nr. 3- 2011