Grens fysieke belasting niet vast te stellen

De Gezondheidsraad is nagegaan of er grenswaarden kunnen worden bepaald voor staand, geknield en gehurkt werken. Sectoren waar dit vaak voorkomt zijn de agrarische sector, de bouw en de installatie- en schoonmaakbranche.

In ons land werken bijna 2,5 miljoen mensen ‘regelmatig’ of ‘heel vaak’ in een staande werkhouding. Daarvan hebben circa 900.000 mensen te maken met geknield of gehurkt werk. Eén van de gevolgen van deze wijze van werken zijn lage rugklachten. Bij ongeveer een kwart van deze mensen met lage rugklachten, kan dit tot chronische klachten leiden waarbij er duidelijk sprake is van nadelige gezondheidseffecten.

Grenswaarden

Op basis van de beschikbare gegevens bleek dat het niet mogelijk is voor staand, geknield en gehurkt werken een niveau aan te geven waarbij geen gezondheidsklachten te verwachten zijn. Voor zowel staand als gehurkt werken was het wel mogelijk om de risico’s op lage rugklachten beter in kaart te brengen. Deze risico’s kunnen als uitgangpunt dienen voor het vaststellen van grenswaarden. Hiervoor is het noodzakelijk een discussie te voeren over welk risico nog aanvaardbaar is. Daarvoor is het opstellen van een normatief kader noodzakelijk.
Het hele rapport is te vinden bij de Gezondheidsraad 
Bron: NEN en Gezondheidsraad