Ghost Host Rob Janszen

Rob Janszen nam dit jaar de rol van dagvoorzitter op zich. De veelgevraagde presentator en dagvoorzitter moest de rode draad van het congres ‘Engineering the future’ bewaken en het thema tot leven brengen.

Daar slaagde hij in door de inzet van een ghost host die op een groot scherm de sprekers kritisch bestookte met vragen. Janszen nam ‘s middags de presentatie grotendeels over van de ghost host en leidde op het podium de gesprekken over kansrijke innovaties. Dagvoorzitter Janszen sloot het jubileumcongres af met een lied waarin alle hoogtepunten van de dag nog even voorbij kwamen.