Gezocht: HeftruckHelden

Ieder jaar gebeuren er zo’n 1.700 ongevallen met heftrucks, waarvan enkele met een dodelijke afloop.

Vaak is het een aanrijding met een lopende collega. Ook komt het voor dat een heftruck kantelt. Verder gaat het nog wel eens mis als de chauffeur een collega laat meerijden op de vorken van de heftruck.

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren in meerdere inspectieprojecten gecontroleerd of de regels om veilig te werken met heftrucks worden nageleefd. Omdat de situatie niet verbeterde, is de Arbeidsinspectie in 2009 begonnen met een meerjarig programma waarin inspecties worden gecombineerd met voorlichting aan werkgevers. Zij moeten de voorwaarden scheppen voor een veilige werkomgeving. Bijvoorbeeld door gescheiden rij- en looppaden, goed onderhouden materieel en gedegen instructie.

Mogelijkheden werknemers
In 2010 was de focus ook gericht op werknemers. Zij hebben immers een eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken, zodat zijzelf en hun collega’s aan het einde van de dag gezond thuiskomen. Ook zij kunnen hun steentje bijdragen aan een veilige werkomgeving, vooral door zich veilig te gedragen. Bij veel ongelukken spelen gemakzucht, routine of stoerdoenerij een rol.

De campagne HeftruckHelden wijst werknemers op de risico’s en de soms ernstige gevolgen en geeft aan wat zij zelf kunnen doen om deze te voorkomen. Op de campagnewebsite staan filmpjes, een quiz en de verkiezing van de beste Heftruckchauffeur van Nederland. Werknemers en leidinggevenden kunnen hiervoor mensen nomineren die veilig rijden en geen ongelukken en schades veroorzaken.

De campagne is een gezamenlijk initiatief van de Arbeidsinspectie, Gezond Transport en EVO. De Arbeidsinspectie wil haar activiteiten om werknemers veiliger te laten werken in 2011 breder inzetten in de vervoerssector en wellicht ook in andere sectoren.

Meer informatie: http://www.heftruckhelden.nl /