Geringe mobiliteit technici is zorgelijk

Net als in de voorgaande drie kwartalen van 2013 lag de vraag naar technici in het vierde kwartaal ruim 20% hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012. De maandelijkse vraag lag over heel 2013 gemiddeld 20,8% hoger dan het voorgaande jaar en was relatief constant. Naar verwachting blijft de vraag naar technici ook in 2014 stabiel hoog. De lage bereidheid van technici om te veranderen van baan is echter bijzonder zorgelijk. Dit blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt 2013 van Stijn Berden, competence director Technology bij Yacht.

De vraag naar hoogopgeleide technici is onveranderd hoog. Zo was er in 2013 maandelijks een gemiddeld aanbod van ruim 3700 vacatures voor hoger opgeleide technici; in 2012 waren dit er gemiddeld 3100 per maand. Ondanks dit grote aanbod is slechts 5% van de hoogopgeleide technici actief op zoek naar een nieuwe baan.

Berden: "Beperkte mobiliteit is op lange termijn funest voor organisaties, maar staat vooral een degelijke technische carrière in de weg. Met zo’n groot aanbod aan vacatures en de beperkte groep technici die actief op zoek is naar een nieuwe uitdaging, is het voor werkgevers noodzakelijk in te spelen op de behoeftes van technici om hen in beweging te krijgen. Maar ook voor technici zelf is het nodig in beweging te blijven om carrièremogelijkheden te blijven houden."

Techniek is vergankelijk

De wereld van techniek verandert in een steeds hoger tempo; dat betekent ook dat technici steeds frequenter op zoek moeten naar nieuwe technologieën en oplossingen. "Als je te lang op één spoor blijft binnen de techniek, loop je meer dan ooit te voren het risico versneld achter te raken", aldus Berden. Als voorbeeld noemt Berden specialisten in de plasmafysica die jarenlang gloeilampen hebben ontwikkeld en daar een hoge mate van specialisatie in hebben opgebouwd. "Inmiddels zijn de hoogtijddagen van de ontwikkeling van gloeilampen voorbij en is de vraag naar deze specialisten beduidend minder; dit illustreert goed dat technologie en technologische ontwikkeling vergankelijk zijn. Juist door vroegtijdig naar andere omgevingen te durven bewegen kan hoogwaardige kennis worden hergebruikt voor nieuwe toepassingen en blijven technici zichzelf uitdagen. Het bewustzijn hiervan is essentieel voor een duurzame carrière in de techniek. Het overstappen naar een nieuwe baan of naar een totaal ander project in de techniek biedt, behalve voldoening en inspiratie, bovenal het broodnodige perspectief op een continue carrière".

Technici willen meer salaris

Uit het onderzoek blijkt dat salaris een bovengemiddelde pullfactor is voor deze groep, maar ook flexibele werktijden en pensioen zijn belangrijke voorwaarden en scoren bovengemiddeld ten opzichte van de hoogopgeleide beroepsbevolking. Berden: "Het is opvallend dat technici zo veel belang hechten aan het meer willen verdienen. Voorheen was het zo dat de technisch hoogopgeleide gewoon lekker z’n vak wilde uitoefenen. Nu ruikt hij kennelijk zijn kans. Wij denken dat het salaris niet zozeer voortkomt uit financiële onafhankelijkheid, maar waarschijnlijk eerder als waardering wordt verlangd voor hun bijzondere bijdrage."