Geharmoniseerde normen voor drukapparatuur

Onlangs is weer een lijst gepubliceerd met geharmoniseerde normen voor drukapparatuur en geharmoniseerde ondersteunende normen voor materialen die gebruikt worden voor het maken van drukapparatuur.

De lijst is gepubliceerd in het Official Journal C 104 van 11 April 2012.
Het gebruik van geharmoniseerde normen geven een vermoeden van overeenstemming met de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de richtlijn drukapparatuur (97/23/EC). Het gebruik van geharmoniseerde normen is niet verplicht. De producent kan kiezen voor andere technische oplossingen maar moet dan wel aantonen dat zijn product in overeenstemming is met de verplichte veiligheidseisen.  
Klik hier  voor de lijst.