Geen octrooi, wel modelrecht?

Q: Een door mij bedachte machine is niet innovatief genoeg voor octrooi, maar kan ik niet gewoon een tekening van de dwarsdoorsnede van de onderdelen als model deponeren?

A: wellicht onbedoelde humor maar het geeft perfect aan dat en waarom dat zinloos is; de binnenkant van (in dit geval) een koekje speelt niet mee bij het modelrecht, omdat je met modelrecht alleen die onzichtbare onderdelen kan beschermen die bij normaal gebruik zichtbaar worden. Daar valt een gehalveerd koekje niet onder, omdat normaal gebruik veronderstelt dat je het dan weer in elkaar kan zetten.

Hub Dohmen, Dohmen Advocaten