FTP richt Centrum voor Ontwerp & Productie op

De Federatie ProductieTechnologie (FPT) heeft het Centrum voor Ontwerp & Productie opgericht, als sectie van de federatie. De sectie heeft zich ten doel gesteld de CAD/CAM-kennis naar de markt te delen en uit te dragen om zo beter inzicht te geven in de toegevoegde waarde van CAD/CAM-consultancy en -systemen.

Het Centrum voor Ontwerp & Productie kent bij de start zes leden: Bemet International, Cad Center, Cadmes, CNC Consult & Automation, Solvagroep en Widenhorn Industriële Automatisering

Tot voorzitter van de vereniging werd Maarten van Teeffelen, directeur van CNC Consult & Automation, benoemd. Het secretariaat van het COP is ondergebracht bij de FME, waar Barend Nesse branchemanager voor de vereniging is.

Drie speerpunten 

Het Centrum voor Ontwerp & Productie heeft drie speerpunten in haar beleid. Op strategisch niveau wil de vereniging een verandering tot stand brengen in de manier waarop CAD/CAM-consultancy en -systemen worden beoordeeld. Waar nu nog vaak de prijs als drijfveer geldt, wil het COP binnen één jaar een zodanig bewustzijn hebben gecreëerd dat de beoordeling plaatsvindt op basis van de toegevoegde waarde van de aangeboden oplossing. Om dit ook voor de langere termijn te waarborgen, wil het COP over twee jaar bij tenminste één ROC of HBO, de technisch-inhoudelijke CAD/CAM-kennis hebben geborgd in het onderwijs.

Orderstatistiek

Op collectief niveau heeft het COP zich ten doel gesteld binnen een halfjaar een orderstatistiek voor leden te hebben geïntroduceerd. Daarnaast wil de vereniging binnen één jaar komen met Algemene Leveringsvoorwaarden en de vereniging verder uitbreiden tot een ledenbestand van 20 bedrijven. Om het voor die leden zo interessant mogelijk te maken, heeft het COP ook de ambitie om het aanbod op indivueel lidniveau te versterken. Zo zullen binnen één jaar alle marketingcommunicatiemiddelen beschikbaar zijn voor alle leden, incl. een specialismedatabase en kunnen leden profiteren van individueel voordeel bij beurzen, verzekeringen, e.d..

De Federatie Productie Technologie, waarbij naast het COP ook o.m. de sectie VIMAG is aangesloten, heeft als missie het concurrentievermogen van de Nederlandse technologische industrie te versterken. Dat wordt gerealiseerd door het leveren van hoogwaardige industriële productiemiddelen en -diensten. Daarnaast wil de federatie markt- en kennisplatforms initiëren en onderhouden waar vraag en aanbod uit de industriële ketens elkaar kunnen ontmoeten en leden een netwerk bieden waar kennis en ervaring worden uitgewisseld.