Fout depot?

Q: naast dat we uiteraard steeds (laten) onderzoeken of octrooi mogelijk en zinvol is, deponeren we alle producten die wij ontwerpen standaard als model. Dat doen we zelf. We hebben de concurrent aangesproken op inbreuk op een van onze modellen. Die zegt echter dat we een fout hebben gemaakt bij het depot waardoor zijn product geen inbreuk maakt op het model. We hebben een jurist geraadpleegd en die zegt dat de concurrent een punt heeft. En nu?

A: een aardig voorbeeld van een ‘fout depot’ vinden we hier: http://ipkitten.blogspot.nl/2016/03/trunki-judgment.html. Mogelijk wordt u echter gered door het volgende. Ik ga er van uit dat uw concurrent geen ‘oude koek" namaakt. Als uw product minder dan drie jaar geleden is gelanceerd, kunt u een beroep doen op uw ongeregistreerd EU-modelrecht. Nergens in de EU modelverordening staat immers dat dat vervalt op het moment dat u een model wel registreert.

mr. Jan Smolders

Dohmen Advocaten