FME pleit voor gratis technisch onderwijs

Nederland maakt zich op voor verkiezingen. Daarom presenteert FME 3×3 beleidskeuzes die het verdienvermogen van Nederland versterken. Het ingezette bedrijfslevenbeleid, met de pijlers innovatie, onderwijs en export, moet zonder dralen worden voortgezet. Daar bovenop pleit FME onder andere voor gratis technisch hoger onderwijs en ontwikkelingssamenwerking in de vorm van kennis en producten.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: "Wat we nodig hebben is een stabiele meerderheidsregering die de volle aandacht richt op de verdienkracht van Nederland. Want we moeten ons uit de recessie innoveren, we moeten betere producten en processen ontwikkelen, zodat we op kennis kunnen concurreren. Daarvoor hebben we knappe koppen nodig en die zijn er onvoldoende."

Meer bèta-technici

Het tekort aan bèta-technici is de grootste dreiging voor het voortbestaan van de technologische industrie in Nederland. Dezentjé Hamming: "Daarom vraag ik de politiek om een statement. Onderstreep het maatschappelijk en economisch belang van technische studies nu écht door het collegegeld voor technische studies af te schaffen."

Exportbevordering

De Nederlandse economie moet het hebben van de export. Daar wordt het geld verdiend! Als het aan de FME-voorzitter ligt"krijgen we in het volgende kabinet weer een fulltime staatssecretaris van buitenlandse handel."

Ontwikkelingssamenwerking

Ondanks de financiële en economische crisis is het fundament van de technologische industrie ijzersterk. De technologische industrie is de meest innovatieve sector van Nederland; zij neemt meer dan de helft van álle private investeringen in R&D voor haar rekening en draagt met haar producten in grote mate bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dezentjé Hamming: "Daar kan beter gebruik van worden gemaakt, ook in ontwikkelingssamenwerking, waar kapitalen in omgaan. Laten we – veel meer dan nu gebeurt – dat geld besteden door het inzetten van de kennis en producten van Nederlandse bedrijven. Dat is effectiever dan het geven van directe financiële steun. Bovendien helpt het niet alleen ontwikkelingslanden vooruit, maar is het ook goed voor onze economie."

FME hecht veel belang aan een sterk ministerie van EL&I. Dezentjé Hamming: "Met het bedrijfslevenbeleid is een goede start gemaakt; het topsectorenbeleid is het kompas waarop de economische koers moet worden gevaren en dat moet dus onverkort worden uitgevoerd."

Download de volledige versie van ‘3×3′ voor de technologische industrie!