FME over sancties, grondstoffen, gas en energieprijzen en een Meldpunt (Rusland/Oekraïne)

FME maakt zich grote zorgen om de Russische militaire inval in Oekraïne. ‘We volgen de situatie nauwlettend met als belangrijkste prioriteit de veiligheid van de medewerkers van bedrijven die in het betreffende gebied actief zijn. Zowel de Europese Unie als andere grote handelspartners zoals de VS zullen vergaande sancties instellen. De Nederlandse industrie zal deze sancties opvolgen en dit zal negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse technologische (maak)industrie.’

Deze gevolgen zijn natuurlijk afhankelijk van de duur van het conflict en de duur en ernst van wederzijdse sancties, maar FME houdt rekening met op korte termijn een terugloop van de export van machines en technologie. 

Oekraïne en Rusland zijn voor Europa en Nederland landen waar belangrijke grondstoffen vandaan moeten komen. Oekraïne heeft een enorme voorraad aan mineralen, onder andere de grootste titaniumvoorraad ter wereld, de op twee na grootste ijzerertsvoorraad en 30% van de wereldvoorraad mangaanerts. VNO-NCW verwacht ook problemen bij de import van onder meer nikkel, hout en oliën en vetten.

Gaslevering en energieprijzen

‘Nederland is voor circa 15% afhankelijk van de import van gas uit Rusland. Voor Duitsland is dat circa 30%. Omdat het einde van de winter nadert, voorziet FME geen ernstige problemen voor bedrijven op korte termijn. De gaslevering per schip zal de afhankelijkheid van gas uit Rusland verlagen of oplossen. Europa komt vermoedelijk met een aanwijzing of verplichtingen om de voorraden tot een minimum niveau te vullen. Dat kost allemaal wel extra veel geld. Daarom heeft de onzekerheid van de gasleveringen uit Rusland wel effect op de energieprijzen. FME verwacht dat de energieprijzen omhoog blijven gaan en tot eind 2023 hoog blijven. Dat heeft ook effect op de prijzen van materialen en producten en de inflatie in het algemeen.’

De organisatie heeft inmiddels een Meldpunt Russische inval Oekraïne geopend.