Fedet-voorzitter Hans Segers optimistisch over toekomst voor elektrotechniek

De huidige tijd biedt volop kansen voor de elektrotechnische bedrijven. Dat is de overtuiging van Fedet-voorzitter Hans Segers. Niet alleen zoekt de industrie innovaties om de energie- en klimaatcrisis aan te kunnen pakken. De huidige economische crisis schept ook ruimte om zaken te heroverwegen. “Daar liggen kansen voor de branche. Als branche kun je indruk maken. Dat lukt je nooit als bedrijf alleen. Als branche moet je aandacht vragen. Dat doen we met de beurs. Daarom moeten we met zijn allen in Utrecht staan”, zegt Segers

Eigenlijk doet de elektrotechnische sector in Nederland het momenteel niet eens zo slecht. So far so good, reageert Hans Segers op de vraag of de bedrijven last hebben van de recessie. De elektrotechniekbranche zit aan het eind van de keten. Orderportefeuilles waren tot het voorjaar nog goed gevuld. "Volumes lopen nu terug omdat in het najaar van 2008 besluiten over nieuwe projecten niet zijn genomen." De Fedet-voorzitter is aan de vooravond van de beurs Elektrotechniek, van 28 september tot en met 2 oktober in Jaarbeurs Utrecht, echter helemaal niet pessimistisch.

Een groot deel van de leden van de branchevereniging voor de elektrotechniek zijn vooral MKB-bedrijven, die flexibel zijn en vaak actief zijn in nichemarkten, die minder hard worden geraakt door de gevolgen van de kredietcrisis. "Maar hier ligt wel een cruciale rol voor de financiële wereld, die flexibiliteit moet tonen als onze bedrijven een beroep doen op de kredietlijn van de bank als het toch even tegen zit. Ik hoop dat de banken dit doen. Onze minister van Financiën moet zijn invloed uitoefenen, zodat geld dat nodig is, beschikbaar komt."

Oplossingen voor energiebesparing
Hans Segers heeft nog een andere reden om optimistisch te zijn over het toekomstperspectief van de elektrotechnische branche in Nederland. De bedrijven hebben namelijk met hun innovatieve producten een belangrijke sleutel in handen voor de aanpak van de energie- en klimaatproblemen die onverminderd toekomstige ontwikkelingen zullen blijven domineren. Deze oplossingen lopen uiteen van intelligente poweranalysers om besparingspotentieel in elektrotechnische installaties in kaart te brengen tot geavanceerde oplossingen om het energieverbruik te reduceren. De Fedet-voorzitter vindt dat de installatiewereld deze producten nog onvoldoende gebruikt. "Energie wordt dé dominante factor de komende jaren. Kosten voor energie zullen oplopen. Er wordt heel wat energie verspild. Met onze innovaties kunnen installateurs zich onderscheiden en nieuwe business bij hun klanten winnen." Hij heeft de indruk dat de Nederlandse industrie staat te trappelen om deze producten toe te passen. Je kunt immers wel innovatie, energiezuinige concepten voor nieuwe fabrieken bedenken, daarmee doe je nog niks aan de installed base in Nederland. Daar zit het grootste besparingspotentieel. "Die moeten we ook aanpakken, zeker in een tijd als de huidige waarin er weinig nieuw wordt gebouwd. Daar zit de markt voor de elektrotechnische wereld. Want straks, als de economie weer aantrekt, gaan fabrieken en installaties weer op volle capaciteit draaien en heeft de industrie geen tijd meer om installaties aan te passen om energie te besparen. Tegen die tijd moet het werk klaar zijn", zegt de Fedet-voorzitter.

Rol voor de lokale overheden
Segers ziet de Fedet-leden als de partij die oplossingen in hand heeft. De UNETO-VNI leden, de installateurs, zijn veelal degenen die er iets van moeten maken. "En dan hebben we nog een derde partner nodig. Er is behoefte aan een sterke launching customer, die door voor nieuwe technieken te kiezen als een vliegwiel kan gaan fungeren." Segers ziet hier een belangrijke rol voor de overheden, met name lokale overheden. Die kunnen met relatief weinig middelen veel doen. "Ga nu geen grote, nieuwe projecten bedenken die lange voorbereiding nodig hebben, maar geef heel concreet een installateur opdracht om bijvoorbeeld de waterzuiveringsinstallatie te scannen op energie-efficiency."

Een andere kans die Segers ziet, is de elektrische auto. Die zullen niet hier gebouwd gaan worden, maar Nederland kent wel bedrijven die sterk zijn in elektrische aandrijfsystemen en vermogenselektronica. "Er is veel scheppende industrie uit Nederland verdwenen. Wat er nog is, daar moeten we zuinig op zijn. Creëer voorwaarden, zoals goed onderwijs, zodat ze hier blijven. Laat niet gebeuren wat er eerder met de windmolens is gebeurd." Nederland was daar sterk in, maar heeft de techniek laten wegvloeien naar buitenlandse bedrijven die nu van de hausse in windenergie profiteren.

Stimulansen ontbreken
Innovatieve oplossingen voor een aantal actuele problemen in de samenleving zijn er. Maar zo constateert de Fedet-voorman, het ontbreekt aan stimulansen om ze grootschalig toe te passen. Daar ligt de uitdaging voor de landelijke overheid. "Dwing via het Bouwbesluit zaken af. Bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen. Dat creëert vraag, waardoor de productie toeneemt, de prijzen dalen en de terugverdientijden acceptabel worden." Tot zijn spijt merkt Segers namelijk dat de elektrotechnische bedrijven zelf niet de positie in de bouwkolom innemen om dit soort zaken af te dwingen. De rol van de sector heeft geen gelijke tred gehouden met het belang van elektrotechnische installaties in nieuwe gebouwen, en dat was mede een reden om de Fedet als brancheorganisatie op te richten. "Om een gebouw leefbaar en beheersbaar te maken, heb je een E&W-installatie nodig. Maar elektrotechniek is vaak nog een ondergeschoven kindje. Een te groot deel denkt vanuit het gebouw en niet vanuit de elektrotechniek. Om dat te veranderen, moet de kolom in beweging komen." Want als je de oplossingen uit de elektrotechniek optimaal benut, kan Nederland de Kyotodoelstellingen op CO2 vlak veel eerder halen dan de regering gepland heeft. Er zit enorm veel innovatie in de wereld van de elektrotechniek. Producten om installaties duurzamer en energie-efficiënter te maken."

Vakbeurs belangrijker dan ooit
Veel van deze innovaties worden eind september op de beurs Elektrotechniek 2009 in Utrecht getoond. Voor de Fedet-voorman blijft de beurs hét uitgesproken moment om met de markt te communiceren. Hij vindt dat nu misschien wel belangrijker dan ooit. "Als branche kun je indruk maken. Dat lukt je nooit als bedrijf alleen. Als branche moet je aandacht vragen. Dat doen we met de beurs. Daarom moeten we met zijn allen in Utrecht staan. Wegblijven is dan ook de slechtste beslissing die je kunt nemen. Vakbeurzen bieden namelijk kansen om innovaties voor de bühne te brengen en om potentiële leads te vinden. Vooral voor het MKB levert elke beurs nieuwe leads op." En relatiemanagement is anno 2009 belangrijker dan ooit geworden. Kennen en gekend worden, dat zorgt voor orders. En waar kun je je als bedrijf beter presenteren dan op de beurs? "Daar hebben bezoekers net even meer tijd om over andere zaken te praten dan alleen het project waar het doorgaans over gaat."

De crisis biedt kansen
Hans Segers heeft respect voor bedrijven die vanwege de huidige marktomstandigheden hun marketingbudgetten terugdringen. Schrappen van de beursdeelname is echter de makkelijkste oplossing, die je uiteindelijk duur kan komen te staan. "Nu hebben klanten de tijd om beurzen te bezoeken. Nu hebben ze de mogelijkheid om zaken te heroverwegen, niet als de productie straks weer is aangetrokken. Daarom biedt juist deze tijd kansen", vindt de voorzitter van de federatie van elektrotechnische bedrijven. Maar dan moet je wel eind september in Utrecht van de partij zijn. "Beter met een soberdere stand dan helemaal niet op Elektrotechniek staan."