ESD Audit door Unitek Eapro

Veel ondernemingen densken ESD-veilig te werken, maar bij controle blijkt in veel gevallen dat er nogal wat schort aan de ESD-preventie.

Veel ondernemingen densken ESD-veilig te werken, maar bij controle blijkt in veel gevallen dat er hier en daar nogal wat schort aan de ESD-preventie. Beschadigingen door statische elektriciteit kunnen in twee vormen optreden:

  • Componenten gaan kapot en de apparatuur komt daardoor niet door de eindcontrole
  • Componenten hebben een latente schade en de apparatuur gaat pas na verloop van tijd kapot.

Het is te vergelijken met de medische wereld: allerlei soorten virussen en bacterieën zijn onzichtbaar, maar zij kunnen het menselijk lichaam wel degelijk ziek maken. Daarom is in de medische wereld sterilisatie ook zo belangrijk.

Unitek Eapro helpt bedrijven bij het optimaliseren van hun ESD-preventieprogramma, om te voldoen aan de Europese ESD-norm EN-61340-5. De ESD-specialisten van Unitek Eapro zijn gecertificeerd om ESD-audits uit te voeren. Ze zijn uitgebreid getraind in de fabriek van Desco-Charleswater in Amerika, door NARTE ESD-gecertificeerde productmanagers.  

De ESD-specilaisten van Unitek Eapro kunnen in bedrijven vrijblijvend een ESD-audit uitvoeren. Dat houdt in dat er wordt gecontroleerd of ESD-producten en -voorzieningen voldoen aan de Europese ESD-norm en of ze op de juiste wijze worden gebruikt. Een ESD-audit is ook een goed hulpmiddel ter ondersteuning van een ISO-audit.

Het uitgewerkt ESD-auditrapport kan zeker helpen bioj het verbeteren van de productiviteit, de kwaliteit en de klanttevredenheid.

www.unitekeapro.com