Engineering Event Safety in teken van de nieuwe Machinerichtlijn!

De uitgeefgroep Engineering van MYbusinessmedia – uitgever van onder meer de website egineersonline.nl en diverse engineering-vaktijdschriften – organiseert op 27 april in het Evoluon in Eindhoven het Engineering Event: Safety. Dit interactieve evenement staat geheel in het teken van de gevolgen van de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG, speciaal voor ontwerpers, constructeurs en engineers in de maakindustrie/machinebouw.

Over de gevolgen van de nieuwe Machinerichtlijn bestaan nog vele onduidelijkheden die even zoveel vragen oproepen bij engineers en constructeurs/ontwerpers. Het gaat om zaken als de grenzen van de verantwoordelijkheid van ontwerpers; de aansprakelijkheid van de deelmachineleverancier; risicobeoordeling; de nieuwe eisen ten aanzien van gebruiksaanwijzingen en technische documentatie; inkoopspecificaties; de handhaving van de Machinerichtlijn; PL en SIL.
Voor de beantwoording van deze vragen is een aantal specialisten op het gebied van de machineveiligheid uitgenodigd, die tijdens het Safety Event presentaties over deze thema’s zullen geven. Aan het woord komen onder meer Paul Hoogerkamp (Mecid), Nick de With (Fusacon), Dick Korver (Arbeidsinspectie), Lindsay Hopmans (FME), Peter de Klerk (EMO) en Harry Krosse (D&F).
safety event
Safety-doctors
Deze specialisten zullen tijdens het event behalve als spreker ook de rol van safety-doctor vervullen. Zij zijn samen met enkele andere safety-doctors met elk hun eigen specialisme, de hele dag aanspreekbaar voor de bezoekers voor vragen en problemen op het gebied van de machineveiligheid. Dat gebeurt vooral tijdens expertsessies op de Safety-markt, die parallel aan de lezingen wordt gehouden en waarop vijftien bedrijven hun producten en diensten op het gebied van de machineveiligheid zullen presenteren en demonstreren.

Q&A-learnshops
De middag is gereserveerd voor drie interactieve Q&A-learnshops van anderhalf tot twee uur, waarin de verdieping wordt gezocht en waar middels concrete voorbeelden, praktijkcases en vragen van deelnemers, inzichtelijk wordt gemaakt waar de valkuilen liggen in het onherbergzame gebied van de nieuwe Machinerichtlijn, de risicobeoordeling en PL en SIL. Aan het slot van de dag is er een afsluitend forum gepland waar de safety-doctors de overgebleven vragen beantwoorden.

Programma
9.00 uur  Ontvangst

9.30 uur  Opening door dagvoorzitter Paul Hoogerkamp

9.35 uur  De kaders van de nieuwe Machinerichtlijn, wat verandert er nu echt?
Paul Hoogerkamp, Mecid BV, Voorst
De nieuwe Machinerichtlijn bevat een aantal wijzigingen die voor zowel machinebouwers als voor eindgebruikers ingrijpende gevolgen zullen hebben. Voorbeelden zijn de aanscherping van taken en verantwoordelijkheden van de deelmachine (IIB) leverancier; de veiligheid van complexe samengestelde machines en de risicobeoordeling van geïntegreerde productiesystemen; de nieuwe eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid uit bijlage I van de nieuwe Machinerichtlijn.
Wat zijn consequenties van deze en andere wijzigingen? En wat zijn de meest voorkomende valkuilen?

10.15 uur  De nieuwe Machinerichtlijn: wat verandert er ten aanzien van de juridische aansprakelijkheid?
Lindsay Hopmans, FME, Zoetermeer
– Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij samengestelde productielijnen?
– Wat is daarbij de verantwoordelijkheid van de ontwerper/constructeur/engineer?
– Waar houdt de verantwoordelijkheid van de ontwerper of constructeur op en begint die van de gebruiker?
– Hoe kun je de aansprakelijkheid beperken?
– Hoe ga je om met verzekeringen en recalls?
– Welke voorzorgsmaatregelen kan een producent treffen en welke juridische verweermogelijkheden heeft hij?

11.00 uur  Safety-markt + koffie + sessies safety-doctors

11.40 uur  Hoe kan ik door aanscherping van inkoopspecificaties mijn risico’s verkleinen?
Nick de With, Fusacon, Vianen
– Hoe kunnen toeleveranciers middels betere CE-inkoopspecificaties geprikkeld worden de noodzakelijke informatie te leveren?
– Wat verandert er ten aanzien van het Technisch Dossier, in het bijzonder van een productielijn (samenstellen van machines)?
– Waar bestaat het Technisch Dossier dan uit, behalve uit de gebruiksaanwijzingen en EG Verklaringen van Overeenstemming?
– Hoe voer ik bij samenstellen van machines een risicobeoordeling en -reductie uit?

12.25 uur  Markttoezicht, de nieuwe aanpak van de Arbeidsinspectie
Dick Korver, Expertisecentrum Markttoezicht, Arbeidsinspectie, Den Haag
Voor de handhaving van de richtlijnen heeft de Arbeidsinspectie sinds 2010 gekozen voor een nieuwe aanpak die zich richt op risico-sectoren. Wat houdt deze nieuwe aanpak in? Welke rol speelt markttoezicht hierbij? En welke rol speelt productveiligheid? Wat betekent de New Legal Framework in de praktijk? Hoe kijkt de Arbeidsinspectie aan tegen tekortkomingen in normeringen?

13.05 uur  Lunch + Safety-markt + sessies safety-doctors

14.00 uur  Parallelle learnshops
1. De nieuwe Machinerichtlijn in de praktijk (case) door Peter de Klerk, Emo + Pouw Jongbloed, ROVC
2. Risicobeoordeling in de praktijk (case) door Paul Hoogerkamp, Mecid
3. PL en SIL in de praktijk (case) door Harry Krosse, D&F + Nick de With, Fusacon

15.30 uur  Safety-markt + thee/koffie + sessies Safety-doctors

16.15 uur Plenaire vragenronde met de safety-doctors

17.00 uur  Afsluiting

Safety-doctors:
– Paul Hoogerkamp, Mecid: EN-ISO 14121-1 Risicobeoordeling
– Pouw Jongbloed, ROVC: EN 954-1 en EN-ISO 13849-1
– Dick Korver, Arbeidsinspectie: Handhaving Richtlijnen/Markttoezicht
– Harry Krosse, D&F: Veiligheidsbesturingen/ PL en SIL/
– Peter de Klerk, EMO: Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG
– Bert Stap, ESV-Groep: CE richtlijnen, Afschermingen
– Nick de With, Fusacon: Samenstellen van machines/Productielijnen
– Rob Wouters, DARE!: Laagspanningsrichtlijn
– Vladimir Dragosavic: Manipulatie van veiligheid

Informatie:

www.engineersonline.nl/safetyevent