EMC in elektrische installaties hulp voor installateur en ontwerper

Onlangs heeft NEN de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-IEC/TR 61000-5-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 5: Installatie- en mitigatierichtlijnen – Sectie 2: Aarding en bekabeling uitgebracht. Het betreft de Nederlandse vertaling van de uit 2004 stammende internationale IEC-publicatie met hetzelfde nummer.

De praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor de aarding en bekabeling van elektrische en elektronische systemen en installaties om EMC te waarborgen. Deze aanbevelingen zijn bestemd voor installateurs, ontwerpers en gebruikers. Fabrikanten van gevoelige apparatuur of juist sterk stralende toestellen en systemen kunnen hem echter ook gebruiken.

Naast enkele theoretische achtergronden, geeft de praktijkrichtlijn vooral praktische aanwijzingen voor aardelektroden en aardingsnetten, het aanleggen van kabel(bundel)s en draden, onderlinge verbindingen, kabeltypen, kabelrekken en kabelgoten, toepassing van ferrieten enz.