EMC-ESD Praktijkdag 2006

Prof. dr. Frank Leferink (Thales/Universiteit Twente): “The future is bright… maar er zijn nog veel EMC- en ESD-problemen en risico’s op te lossen.”

Prof. dr. Frank Leferink (Thales/Universiteit Twente): “The future is bright… maar er zijn nog veel EMC- en ESD-problemen en risico’s op te lossen. De huidige EMC-testmethoden vinden hun oorsprong in de analoge techniek. Maar digitale radiodiensten bijvoorbeeld, hebben andere toleranties ten aanzien van breedbandige en smalbandige interferenties dan de analoge diensten. De aanpak van digitale EMC-problemen is dan ook een belangrijke uitdaging voor de komende jaren”. (foto’s: Michiel den Dulk)

De volledige presentatie van Frank Leferink is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Cees Keyer (Amsterdamse Hogeschool voor Techniek, afd. Elektrotechniek): “Als zendamateur moet je bij EMC-problemen eerder psycholoog zijn dan techneut, want sommige problemen kunnen de goede relatie met de buren behoorlijk verzieken”.

De volledige presentatie van Cees Keyer is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Kees Post (Lambda Engineering BV): “Een te hoge EM-emissie van frequentiegeregelde lopende banden, inpakrobots en andere industriële apparatuur kan de ideale werking van RFID-systemen danig in de war schoppen. Conformiteit met de geldende emissielimieten is niet altijd toereikend, ook de opstelling van de antennes en de aanwezigheid van geleidende delen in de omgeving bepalen mede de ongestoorde werking van RFID-systemen”.

De volledige presentatie van Kees Post is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Mart Coenen (Philips Applied Technologies, EM&C Competence Center): “Er bestaan al meer dan 100 protocollen en standaarden voor draadloze toepassingen en dat aantal groeit nog steeds. De grote proliferatie beïnvloedt de coëxistentie van deze toepassingen. Er is nu een uniforme stoorbron ontwikkeld om nieuwe draadloze protocollen te testen.”

De presentatie van Mart Coenen is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Bas Grootemaat (Kingsize Consultancy): “Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen en inzichten zullen national en internationale afspraken over het fenomeen ESD voortdurend aan verandering onderhevig blijven. Tot ergernis van velen blijven normen en regelgeving niet altijd in de pas met de stand der techniek en de actuele omstandigheden.”

De presentatie van Bas Grootemaat is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Jeroen Kaak (Interfour): “Het implementeren van een ESD-programma bij een bedrijf begint met het structureel opzetten van een ESD-beleid. Met dat beleid worden vooraf afspraken gemaakt die impact hebben op de organisatie, het kwaliteitshandboek en het budget.”

De presentatie van Jeroen Kaak is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Leo Lagendijk (KPN): “Het mobiele telefonie- en dataverkeer groeit explosief, maar tegelijkertijd is de publieke weerstand tegen UMTS ongekend groot. Toch heeft die weerstand een averechts effect, want juist dankzij UMTS zal de blootstelling aan radiogolven- die overigens geen bewezen gezondheidseffecten heeft – juist afnemen.”

De presentatie van Leo Lagendijk is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Ir. Harry van Doornum (NEN, Nederlands Normalisatie-Instituut): “Het normalisatieproces is voor velen een ondoorzcjtig en complex geheel. Maar normalisatie maakt het maatschappelijk verkeer gemakkelijker en doelmatiger en bevordert de kwaliteit van goederen en dienstverlening.”

De presentatie van Harry van Doornum is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Jaap Prummel (KEMA Quality BV): “Wat zijn de kosten en baten bij het treffen van ESD-maatregelen? Hoe pak je het aan en hoe zorg je dat het niet blijft bij eenmalige oplossingen?”

De presentatie van Jaap Prummel is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Theo Smedes (Philips Semiconductors Nijmegen): Elektronische componenten in het algemeen en IC’s in het bijzonder kunnen erg gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen. Om componenten te kunnen kwalificeren en met elkaar te vergelijken, zijn diverse standaarden ontwikkeld.”

De presentatie van Theo Smedes is te vinden in het Jaarboek EMC-ESD Praktijk 2006.

Henk Bolk (Bolborn EMC Solutions): Een wandeling door het frequentiespectrum (0 Hz – ELF – radiospectrum – straalverbindingen – zichtbaar licht – röntgen- en kosmische straling). Over het hele spectrum kan energieoverdracht plaatsvinden. Er zijn limieten ontstaan om mens, dier en apparatuur te beschermen. Praktijkproblemen: waar ging het met apparatuur fout en hoe is dit opgelost?  

Download hier een pdf van de presentatie van Henk Bolk

  Arthur Leefmans (TNO Certification Medical): Om elektrostatische opladingen te voorkomen of te beperken en eventueel opgewekte ladingen beheerst af te voeren zijn speciale maatregelen nodig. Het voorkómen van elektrostatische ladingen is een kwestie van vochthuishouding. Het afvoeren vereist meer en is onder andere mogelijk met een elektrisch geleidende vloer(bedekking), elektrisch geleidend meubilair, kleding, waaronder jassen, polsbandjes en schoeisel. Voor al deze onderwerpen is kennis van zaken vereist, omgeving parameters, evenals het programma van eisen  van de opdrachtgever.

Download hier de presentatie van Arthur Leefmans

emc2006-1 2006-2 2006 2