EMC Beleidsregel in werking getreden

Op woensdag 13 mei is in de Staatscourant de EMC Beleidsregel gepubliceerd. Deze beleidsregel regelt de eisen die gesteld worden aan zendinstallaties om hiermee storing aan elektrische en elektronische apparaten te voorkomen.

De invoering van de beleidsregel creëert duidelijkheid over de te nemen maatregelen op het moment dat zich storing voordoet. De beleidsregel is gebaseerd op een klachtgedreven regime. Dit houdt in dat er pas actie wordt ondernomen door Agentschap Telecom als zich een klacht voordoet. Speciale aandacht is er verder besteed aan de bescherming van de gebruikte apparatuur in ziekenhuizen.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 28 mei organiseert Agentschap Telecom een informatiebijeenkomst over de EMC Beleidsregel. Tijdens de bijeenkomst worden technische en juridische vragen behandeld. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktijksituaties en hoe vergunninghouders zich er van kunnen verzekeren dat aan de nieuwe eisen voldaan wordt.
Wanneer: Donderdag 28 mei, aanvang 13.00 uur, einde 17.00 uur
Locatie: Meeting Center Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33, 3818 NH Amersfoort

De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel hapje en drankje.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het emailadres: agentschaptelecom@at-ez.nl. Na aanmelding volgt  een bevestiging en een routebeschrijving.

Wat betekent de EMC Beleidsregel voor vergunninghouders?
In nieuwe vergunningen, in vergunningen die verlengd worden en in gewijzigde zendvergunningen komen toegevoegde voorwaarden die gaan functioneren als EMC eisen aan frequentiegebruik. Voor vergunninghouders betekent dit dat zij moeten voldoen aan deze eisen en dat zij zich er van moet verzekeren dat hun zendinstallatie geen storing kan veroorzaken.

Download de EMC Beleidsregel