Eerste editie technologie-vierdaagse: World of Technology & Science

Na vijf jaar is het dan eigenlijk toch gelukt: ‘De Industriële Week’ en ‘Het Instrument’ verenigd. Eind 2012 maakten de Federatie Het Instrument (FHI) en de Federatie Aandrijven en Automatiseren (Feda), na een eerdere mislukte poging tot samenwerking, bekend de krachten te bundelen. De vakgebieden industriële automatisering, elektronica, aandrijftechniek en laboratoriumtechnologie worden onder de aandacht te gebracht in een nieuwe beurs: ‘World of Technology & Science’. In combinatie met de VNU-beurzen Macropak, Industrial European Dairy Show en Industrial Processing is resulteert dat in een nieuwe technologie-vierdaagse in de Jaarbeurs Utrecht die op dinsdag 30 september de deuren opent.

‘WoTS an another year’ – vrij naar Johny Logan’s Eurovisie Songfestivalbijdrage in 1980. Na gestrande pogingen van de Jaarbeurs en FHI in 2009 om een gezamenlijk evenement van de grond te tillen, lukte het nu de Feda en het FHI toch. Of zoals Feda-sectormanager Marcel van Haren het eind 2012 verwoordde: "Als wij samen niet kunnen laten zien dat we samenwerken, hoe kunnen we het dan van onze leden verwachten." Waarvan acte.

In elk geval lost het de onhandige situaties op met de ‘De Industriële Week’ en ‘Het Instrument’ die in 2010 en 2012 zo dicht op elkaar zaten dat dit volgens beide partijen een belangrijke reden is geweest voor de tegenvallende aantallen exposanten en bezoekers.

FHI en Feda zijnvan plan het niet bij deze ene keer te laten. Met de Jaarbeurs Utrecht is een overeenkomst getekend die zich uitstrekt tot 2020; ook in 2016, 2018 en 2020 zal er eind september/begin oktober  steeds een ‘World of Technology & Science’ zijn. Toch nog even voor de duidelijkheid – de WoTS, zoals de afkorting luidt, is een combinatie van de voormalige aandrijf- en automatiseringsbeurs Industrial Motion & Drives van de Feda en Het Instrument van de FHI.

Exciting Technology

In het beursconcept is – je zou bijna zeggen zoals in het echt – geen sprake van één ‘wereld’. Het zijn er maar liefst vier: World of Automation, World of Laboratory, World of Electronics en World of Motion & Drives. Dit betekent niet dat er geen programmadelen zijn die onder de gezamenlijke noemer vallen. Onder de noemer Exciting Technology is ruimte beschikbaar gesteld voor hoofdzakelijk niet-commerciële initiatieven als RoboNED, het Nederlandse robotica platform voor bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen. RoboNED brengt op de beurs drie ‘projecten’ onder de aandacht: de Robird-robotroofvogels, het Pirate-project (Pipe Inspection Robot for AuTonomous Exploration) rondom een inspectiesysteem op basis van kleine autonome robots die het gasnetwerk inwendig kunnen inspecteren en het Aliz-E-project dat robot-kind interactie onderzoekt, waarbij een intelligente robot kinderen met diabetes leert over hun aandoening, wat diabetes inhoudt en hoe ze ermee kunnen omgaan. In totaal wordt onder de titel  Exciting Technology een kleine twintig initatieven voor het voetlicht geplaatst- van Lego-robots tot racewagens en reizende DNA-labs en de controlekamer van de toekomst.

Offshore

De verschillende ‘werelden’ kennen elk een eigen seminarprogramma. Op dinsdagochtend 30 september start de reeks aandrijfseminars met ‘Aandrijftechniek voor offshore’. Hoe is de innovatiekracht in de offshore-industrie te vergroten door de aandrijftechniek? Toepassingen in de offshore functioneren in extreme omstandigheden. Passende aandrijftechniek speelt in op behoeftes van de praktijk door duurzame, onderhoudsvriendelijke, veilige en robuuste oplossingen te bieden. Van arctische tot tropische gebieden, diepzee of aan de kust, offshore applicaties moeten voldoen aan de strengste randvoorwaarden. Amca en Galvano Hengelo laten zien hoe oppervlaktetechniek aan die uitdagingen het hoofd kan bieden. Bosch Rexroth pakt het onderwerp actieve en passieve deiningscompensatiesystemen die bij boor- en hijswerkzaamheden een cruciale rol spelen bij de kop.

Rockwell Automation laat zien hoe operationele kosten kunnen worden verlaagd door de analyse van operationele data. De aandrijving en besturing van de P57 FPSO (Floating Production, Storage & Offloading) dieis gebouwd voor Petrobras is het onderwerp dat door WEG wordt aangepakt. Offshore dienstverlener Subsea 7 die een imposante vloot aan offshorevaartuigen uitbaat en werkt voor alle ‘energy majors’ in de wereld geeft inzicht in de laatste stand van zaken rondom certificeringen in de offshore-industrie. Recente ontwikkelingen bij lieren, pijpleginstallaties en kranen voor zware lasten richten zich steeds meer op veiligheid en beschikbaarheid van de machines aan boord van schepen. Nieuwe regelgeving dient zich aan met als doel de trend van almaar complexer wordende machines in een tijd dat kwalitatief goed personeel moeilijker is te vinden het hoofd te bieden. Zowel machine-eigenaren als olie- en gasoperators en nationale overheden vragen steeds vaker om betere garanties, meer documentatie, uitgebreidere certificering en het volgen van internationaal geaccepteerde standaardmethoden ter reductie van risico’s.

Robotica

Op dinsdagmiddag 30 september is robotica het onderwerp van gesprek in het gelijknamig seminar. Om de efficiency van het gehele maakproces te verhogen wordt er steeds meer geïnvesteerd in robots. Het robotica seminar laat met een technische en een wetenschappelijke insteek de voordelen van robottoepassingen zien voor een effectieve en efficiënte productie. Procesinnovatie is cruciaal om concurrerend te zijn. Wat zijn de voordelen van robottoepassingen voor het maakproces? Wat betekenen zelfsturende fabrieken voor de controle en veiligheid in de werkomgeving? Wat gebeurt er met robotica in Nederland en hoe ziet de roadmap eruit die relevant is voor de industrie?

Het programma van dit seminar is opgebouwd met lezingen van kennisinstellingen, leveranciers van automatiseringsproducten en eindgebruikers. De wetenschappelijke presentaties haken in op de wijze waarop mensen en robots ‘zij aan zij’ zullen werken. Tevens ontstaat de behoefte om meer tussen vakgebieden samen te werken voor een goede integratie van robotica. Verder staan de sprekers onder andere stil bij sensortechnieken en industriële componenten en systemen voor de realisatie van slimme fabrieken. Hoe speelt de waardeketen in op behoeftes zoals gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit vanuit de industrie?

Afsluitend worden presentaties gegeven door eindklanten, die door robotica betere kansen op de wereldwijde markten krijgen. Wetenschap, techniek en gebruikers sluiten op elkaar aan voor succesvolle robotica toepassingen. De programmabijdrages komen van Aan het programma

Green Deal

Op woensdagmiddag 1 oktober staat de vraag ‘Hoe zijn concrete energie- en kostenbesparingen te realiseren door het toepassen van efficiënte aandrijfsystemen?’ centraal in het seminar ‘Green Deal: Industrial Efficiency’. Elektromotorsystemen bepalen voor ca. 70% het elektriciteitsverbruik in de industrie. Daar is op rendabele wijze 20 tot 30% energie-efficiencyverbetering op te realiseren. In samenwerking met de partners binnen Green Deal informeert het seminar over de mogelijkheden van efficiënte elektrische aandrijfsystemen voor de nieuwbouw- en vervangingsmarkt. De Green Deal wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van Feda en Uneto-VNI in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit seminar toont met praktische voorbeelden dat het toepassen van efficiënte aandrijfsystemen loont en het met optimaal ontwerp, toepassing en onderhoud mogelijk wordt tegen structureel lagere operationele kosten te gaan werken. Bijdrages zijn onder meer afkomstig van Eriks, Lenze, WEG en itsme Industrial Automation.

  

Industrie 4.0

FHI, Feda en Jaarbeurs Utrecht ontplooien op de ‘vierdaagse’ ook gezamenlijk nog de nodige initiatieven zoals het seminar Industrie 4.0. In april 2014 is op de Hannover Messe de industriële verkenning ‘Smart Industry – Dutch Industry fit for the future’ door FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink aangeboden aan premier Rutte. Wat is ervoor nodig om van Nederland een succesvol Smart Industry land te maken? Hoe houden we de Nederlandse maakindustrie internationaal concurrerend? Wat voor invloed heeft meer robotiseren en automatiseren? En hoe veranderen processen als digitale informatie de fabriek en logistiek aanstuurt? Dit zijn vraagstukken waarmee bedrijven in de industriële- en procesautomatisering volop bezig zijn of mee te maken krijgen. Tijdens het seminar op donderdagochtend 2 oktober wordt hier dieper op in gegaan door de projectleiders van de organiserende partijen (FME, TNO, min. EZ, KvK en VNO-NCW) en worden er praktijkcases behandeld door bedrijven.

Hygiënisch ontwerpen

Voor wie actief is in de voedingsmiddelenindustrie kan wordt binnen World of Automation & Drives op donderdagmiddag 2 oktober het seminar ‘Hygiënisch ontwerpen & aandrijftechniek’ georganiseerd. EHEDG Nederland (European Hygienic Engineering & Design Group) laat zien waar rekening mee gehouden moet worden bij hygiënisch ontwerpen en schetst een roadmap voor normeringen, wet- en regelgeving. De Duitse keuringsinstantie verschaft inzicht in het perspectief van een certificeerder. Waar dient men in de machinebouw rekening mee te houden en wat gebeurt er als het mis gaat?

Vervolgens gaan diverse sprekers in op de mogelijkheden die aandrijftechniek biedt voor concrete vraagstukken. Welke aspecten bij het bepalen van de TCO zijn er van belang bij investeringen in hygiënische robots? Wat is de invloed van materiaalkeuze in het ontwerp? Hoe bescherm je onderdelen in het ontwerp voor een goede reinigbaarheid en onderhoud? Zo laat VSE zien dat hygiënisch ontwerpen tot besparing leidt en vertellen Wittenstein en Electro ABI hoe mechanische aandrijftechnieken inspelen op de behoeftes van de praktijk met roestvrijstalen motoren en robots. Hoe er wordt omgegaan met de versoepeling van ontwerpeisen voor afscherming in verband met bacterievorming vertellen sprekers van SMC Pneumatics en Festo.