Eenderde van de arbeidsongevallen leidt tot verzuim langer dan een maand

In Nederland hebben in 2010 naar schatting 224.000 werknemers te maken gehad met een arbeidsongeval met letsel en verzuim als gevolg.

Een derde van de ongevallen leidde tot verzuim van langer dan één maand. Eén op de tien werknemers verzuimde langer dan een half jaar. Naast persoonlijk leed veroorzaken arbeidsongevallen nog steeds een aanzienlijke last voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Het aantal arbeidsongevallen in Nederland is sinds 2005 stabiel. Dit staat in de Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2010 van TNO.
Uit de Monitor Arbeidsongevallen blijkt onder andere dat in 2010 circa 3,2 procent van de werknemers het slachtoffer was van een arbeidsongeval met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade en verzuim van tenminste één dag. Ongeveer 3.800 arbeidsongevallen hebben tot een ziekenhuisopname geleid na behandeling op een Spoedeisende Eerste Hulp afdeling. Er waren 75 arbeidsongevallen met dodelijke afloop te betreuren in 2010.

Geestelijke schade

Van de werknemers die in 2010 betrokken waren bij een ongeval met letsel en verzuim, rapporteert 67 procent lichamelijk letsel, 22 procent geestelijk letsel en 10 procent zowel lichamelijk als geestelijk letsel. Paulien Bongers, Innovatiedirecteur Arbeid bij TNO: “Veel mensen denken niet direct aan geestelijke schade, wanneer we het hebben over de gevolgen van een arbeidsongeval. Geestelijke schade kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een werknemer door iemand is bedreigd. Door ook naar geestelijke schade te kijken, lopen we in de pas met de Europese definitie van een arbeidsongeval: een ongewild, afzonderlijk voorval tijdens het werk dat onmiddellijk leidt tot lichamelijke of geestelijke schade. Uit onze cijfers blijkt dat de gevolgen van geestelijk letsel door arbeidsongevallen niet moeten worden onderschat: 64 procent van de werknemers die geestelijk letsel rapporteert als gevolg van een arbeidsongeval, verzuimt langer dan een maand.”
Bron: HR Praktijk