Een noodstop bijplaatsen, mag dat zomaar?

Geregeld keur ik machines met een CE-markering. Als ik constateer dat de noodstop te ver weg zit, monteer ik er een noodstop bij. Dit kost veel tijd en geld voor mijn klant als ik de CE-procedure volg. Welke oplossing is er voor dit probleem?

Vraag

Geregeld keur ik machines met een CE-markering. Als ik constateer dat de noodstop te ver weg zit, monteer ik er een noodstop bij.  Dat betekent vaak ongeveer 1 uur werk. Ik heb wel eens begrepen dat dit niet maar zo mag. Het CE-formulier moet dan worden aangepast. Als ik deze procedure ga bewandelen ben ik vele uren verder en dus is het onbetaalbaar geworden voor mijn klant. Welke oplossing is er voor dit probleem?

Antwoord

Bij het bijplaatsen van één of meer noodstopknoppen dient men rekening te houden met de opbouw en het veiligheidsniveau van de veiligheidsgerelateerde besturing. Het is natuurlijk belangrijk dat de bijgeplaatste noodstopknop het gewenste niveau van veiligheid biedt. 
Op dit moment spreekt de geharmoniseerde norm EN-ISO 13850:2015 over een minimaal veiligheidsniveau van Safety Integrity level 1 (SIL 1 volgens EN 62061) of Performance Level c (PLc volgens EN-ISO 13849). Zie het onderstaande artikel uit paragraaf 4.1.5 van de norm EN-ISO 13850:2015.
4.1.5 Emergency stop equipment

4.1.5.1 The safety related parts of the control system or subsystems which perform the emergency stop function shall comply with the relevant requirements of ISO 13849-1 and/or IEC 62061.

Determination of the Performance Level (PL) or SIL required should take into account the purpose of the emergency stop function, but the minimum required is PLr c or SIL 1.

NOTE The emergency stop function can share safety related parts with other safety functions taking into account the requirements of ISO 13849-1 and/or IEC 62061.
Opmerking: Een SIL 1 of PLc niveau komt overeen met een circuit gebouwd volgens categorie 1 uit de oude norm EN 954-1:1996. In de praktijk gaat het dan om een 1-kanalig noodstopcircuit.
Het kan zo zijn dat een het noodstopcircuit bij een bestaande machine zelfs niet voldoet aan de hiervoor genoemde minimumniveau´s: EN 954 categorie 1, EN 62061 SIL1 of EN-ISO 13849 PLc. Dan zou het in serie zetten van een nieuwe noodstopknop dus leiden tot ‘schijnveiligheid’. 
Ook kan het uiteraard zo zijn dat het bestaande noodstopcircuit juist een hoger niveau moet hebben dan de hiervoor benoemde minimumniveau´s. Het vereiste niveau zou bekend moeten zijn bij de oorspronkelijke fabrikant of de gebruiker.
Samenvattend: als je dit met verstand van zake en met kennis van de elektrische circuits uitvoert en ook de gedachte achter de geldende normen voor functionele veiligheid kent en liefst ook nog een positief antwoord van de oorspronkelijke fabrikant hebt gekregen, is dit niet een probleem. Maar er zijn dus nogal wat voorwaarden waar rekening mee moet worden gehouden.
Uiteraard zal er ook een aanpassing in de documentatie van de machine moeten worden aangebracht. Dit betekent dat het elektrische schema moet worden geactualiseerd en dat er mogelijk ook toevoegingen aan andere documenten, zoals de gebruiksaanwijzing moeten plaatsvinden. 
Kortom, bij het bijplaatsen van een noodstop komt helaas iets meer kijken dan ergens een kabeltje trekken en een noodstop in serie erbij zetten.
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.