Draadloos in een productieomgeving

In de communicatiewereld zet draadloze technologie al sinds Marconi de toon. Nu wordt in de maakindustrie ook steeds meer gekeken naar draadloze oplossingen, maar er kan nog niet worden gesproken van een volledige acceptatie. In dit seminar worden onder supervisie van Martin van den Brandt van T&M Systems verschillende aspecten, zoals protocollen, valkuilen, voor- en nadelen bij het toepassen van draadloze test-, meet-, controle- en bewakingsnetwerken, voor het voetlicht gehaald.

Maurice Kwakkernaat van TMC Electronics geeft een overzicht van veel gebruikte draadloze en mobiele communicatietechnologieën. Hij bespreekt de verschillende eigenschappen, de toepasbaarheid en de fenomenen die een rol spelen. De nadruk moet daarbij liggen op betrouwbaarheid (veiligheid, tijdkritisch), schaalbaarheid (aantallen, bereik), flexibiliteit (omgeving, data). Daarbij zijn natuurlijk de nodige knelpunten te vinden. Om een aantal van die knelpunten te lijf te gaan belicht Pieter de Beer van TÜV Rheinland EPS de eisen die moeten worden gesteld aan de gebruikte  apparatuur. Hij laat zien waar gebruikers van draadloze systemen op moeten letten. Daarbij komen ook zaken aan de orde als het al dan niet nodig hebben van een vergunning. En – ook een hot item – de mogelijke gevolgen van blootstelling aan RF-energie.

Een bijzonder actuele toepassing van draadloze technologie zijn de draadloze sensornetwerken. Jouke Miedema van Wireless Value houdt zich daarmee bezig en hij zal tijdens het seminar een aantal praktische voorbeelden presenteren. Technische installaties zijn gewoonlijk voorzien van vele sensoren in en rond de apparatuur. Bedrading voor deze sensoren in bewegende of verplaatsbare apparatuur is soms moeilijk te plaatsen en daarom kostbaar. Draadloze sensoren bieden in veel gevallen een goed alternatief. Daarvoor moeten keuzes worden gemaakt bijvoorbeeld met betrekking tot de afstand die moet worden overbrugd, radiostandaarden, de antenne, de voeding, betrouwbaarheid enzovoorts.

Het congres ‘Draadloos in een productieomgeving’ op donderdagochtend 26 mei is gratis te bezoeken. Aanmelden kan op http://www.eabeurs.nl/. Daar is ook het volledige congreprogramma te vinden.