Dominante rol voor leiders bij veiligheid

Uit een eerste onderzoek van de Erasmus Universiteit, over welke factoren ongevallen bepalen in magazijnen, blijkt dat er een dominante rol is weggelegd voor de leider. Die rol stijgt zelfs boven de systemen uit. Ook is vast komen te staan dat regels en leiderschap elkaar versterken. Reden voor vervolgonderzoek.

Welke leiderschapstijl wordt er gehanteerd in magazijnen, hoe ervaren medewerkers dat en wat doet het voor de veiligheid in het magazijn, daar draait het om in het vervolgonderzoek. "Systemen zijn belangrijk, maar het zijn niet alleen de harde dingen die belangrijk zijn. Ook de zachte dingen spelen een grote rol bij veiligheid. Als die twee niet kloppen, is het heel moeilijk om goede prestaties te leveren. Omgekeerd geld dat ook", aldus René de Koster, hoogleraar Logistiek en Operations Management bij RSM Erasmus Universiteit in Rotterdam.
 

Gedrag leidinggevende

Samen met Daan Stam, Assistent Professor en docent innovatiemanagement bij Technology & Innovation management bij dezelfde universiteit, staat aan het roer van het onderzoek. "Systemen hebben een positieve invloed op de veiligheid,  maar het gedrag van de leidinggevende is heel erg belangrijk hierin. Leiders zorgen er immers voor dat regels en systemen goed worden opgevolgd. Dat is een interessante onderzoeksvraag voor ons", aldus Stam die is gespecialiseerd in sociale psychologie en is gepromoveerd op leiderschap.
 

Grotere populatie

De dominante rol van de leider, die naar voren kwam in het eerste onderzoek, is reden voor een vervolg. ‘Welke eigenschapen moet een leider hebben om ongevallen te kunnen reduceren’ en ‘Wat is de relatie van veiligheid met andere logistieke prestaties en de kwaliteit’ zijn de twee onderzoeksvragen die nu worden onderzocht. Het vervolgonderzoek wordt gedaan door middel van enquêtes. Medewerkerstevredenheidsonderzoek is een onderdeel hierin. Het eerste onderzoek is gedaan onder 78 warehouses. Een deel doet nu weer mee, maar de wens is om de populatie nog wat groter te maken en tot een aantal van honderd bedrijven te komen.
 

Benchmark

Bedrijven die meedoen krijgen een benchmark waarin het veiligheidsniveau met andere bedrijven wordt vergeleken door middel van een score. "We vragen de warehouse of site manager een vragenlijst in te vullen over zijn/haar leiderschapstijl als het gaat om veiligheid", legt Jelle de Vries, onderzoeksassistent aan de Erasmus Universiteit uit. "Vervolgens worden minimaal 20 medewerkers van dat bedrijf ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Denk aan vragen als: ‘Weet u waar de brandblussers zijn of ‘Beschikt u over beschermende kleding". Belangstellenden kunnen mailen naar De Vries
In het voorjaar 2012 moet het tweede onderzoek zijn afgerond.

Bron: Logistiek.nl   Auteur: Annemiek Jorritsma