Doen we zo genoeg?

Q: Ik heb een apparaat ontworpen dat bedrijfsmatig gebruikt gaat worden. Wij houden ons aan de veiligheidsregelgeving, NEN-normen enzovoort. Doen we dan genoeg in verband met risico’s voor toevallige omstanders en dergelijke?

A: Wat nog een rol zou kunnen spelen is: kan er – door dit zo op de markt te zetten – sprake zijn van een zogenoemde ‘onrechtmatige daad’ wegens ‘gevaarzetting’. Uit de rechtspraak blijkt dat jullie rekening moeten houden met het feit dat mensen gemiddeld onoplettend zijn. Je moet je dan afvragen hoe groot de kans is dat er daardoor een ongeval ontstaat en hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn. Ten slotte moet je bedenken hoe moeilijk, ingrijpend en duur het is om veiligheidsmaatregelen te nemen. Denk eraan om dit uitzoekwerk te documenteren!

Hub Dohmen.
Dohmen advocaten

twitter: http://twitter.com/hdohmen
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen
i: www.dohmenadvocaten.nl